Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Viskas išsipildė su kaupu...

Prieš keletą metų Telšių vyskupui Antanui Vaičiui lankantis Australijoje, vietos lietuviai prašė atsiųsti lietuvį kunigą, nes lietuvių kunigų Australijoje labai trūko. Sidnėjuje ir Melburne vyresnio amžiaus kunigai prašėsi atleidžiami nuo nelengvo pastoracinio darbo. Naujų kunigų Australijos lietuviai neužsiaugino. Nors keletas lietuvių buvo įšventinti kunigais, bet jie liko dirbti australų parapijose.
Pagaliau pernai iš Lietuvos atvyko jaunas kunigas Egidijus Arnašius ir pradėjo pastoracinį darbą tarp Melburno lietuvių. Prabėgus metams, kun. E.Arnašius maloniai sutiko pasidalinti darbo patirtimi ir vaisiais.

Gal galėtumėte papasakoti apie save?

Pavasarį sulaukiau Kristaus amžiaus ir kukliai su Melburno lietuviais atšvenčiau kunigystės penkerių metų jubiliejų. Nesitikėjau, kad jį teks minėti taip toli nuo namų. Šiek tiek spaudžiant širdį, kad esu toli nuo Tėvynės, ėmė ir džiaugsmas, kad esu toli, bet kartu su savo tautiečiais, mylimais broliais ir seserimis melburniečiais.
Gimiau ir užaugau Žemaitijos viduryje, Tauragės mieste. Šeimoje esu pats jauniausias, penktas vaikas. Tėveliai visą gyvenimą pelnėsi duonos kąsnį nuolankiu ir sunkiu darbu. Didžiausios vertybės buvo tikėjimas, dora ir darbas. Didelių palikimų į mano rankas tėvai nesudėjo, bet gavau daugiau, negu reikia: meilę ir supratimą, kurie lydėjo ir tebelydi visas mano dienas.

Kun. Egidijus Arnašius su į poilsį išėjusiu kun. dr. Pranu Daukniu, minint jo 80-metį


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija