Atnaujintas 2001 m. gruodžio 19 d.
Nr.95
(1004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Atmintis
Kultūra
Žvilgsnis
Darbai
Retro
Likimai
Kryžkelės
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

"Kai siela išsilaisvina ir baigias vergija..."

Tokios aistringos, pilietiškos eilutės dar ir dabar skamba aktoriaus, poeto, atkaklaus Laisvės šauklio, visų mylimo, o kartu paprasto, šilto ir jautraus žmogaus - Kęstučio Genio (1928 10 10-1996 12 15) poezijoje. Jau sukako penkeri metai, kai jo nebėra tarp mūsų.
K.Genys yra išskirtinis mūsų kultūros reiškinys. Tai didelio, neeilinio talento asmenybė, nesutikusi savo įsitikinimų aukoti dėl garbės, patogumų, karjeros. Daugelį metų jo poezija gulėjo "stalčiuje". K.Genio eilėraščių mintis - atvira, laisva, be įmantrybių, išvedžiojimų. Jo posmai - tarsi žaizdre išlydyti žodžiai.
Aktorius K.Genys sukūrė nemažai vaidmenų teatre, lietuviškame kine. Ir šiandien daugelis mena grakštų grafą Almaviną Bomaršė "Figaro vedybose", iškilų bei didingą Antonijų Šekspyro tragedijoje, išmintingą, aistringą, sugebantį aukotis meilės vardan Žygimantą Augustą J.Grušo dramoje "Barbora Radvilaitė". O kur dar dešimtys kitų nuostabiai puikių, meistriškai atliktų vaidmenų.
K.Genys buvo talentingas menininkas, savo kūryboje (ir teatre, ir poezijoje) gebėjęs puoselėti nenutrūkstamą žmogaus dvasios siekį - Meilę. Kęstučio poezijos skleidžiama energija pasiekdavo Lietuvos žmonių širdis, sukeldama ryžtą bei tvirtybę; skaitoma poezija valdė tūkstantines minias.
Pristatydamas brandžiausią poezijos rinktinę "Po svarstyklių ženklu", kurios, deja, neišvydo, nesuspėjo paliesti rankomis, apie save rašo trumpai: "Gimiau Kaune, mokiausi J.Jablonskio pradžios mokykloje, "Saulės" gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete (2 metus). Studijavau lietuvių literatūrą, po to - Maskvos Lunačiarskio teatriniame institute. Jį baigęs nuo 1952 m. iki 1990 m. dirbau Kauno dramos teatre aktoriumi. Eiles rašiau nuo paauglystės metų. Pirmoji knygelė "Ugnies kryžius" išspausdinta pogrindyje 1988 m. Antroji "Lietuva - tai sąžinė" 1990 m., trečioji "Poezija" pasirodė 1993 m., po metų - "Neišduokim Lietuvos". Ir mažytė "SOS" - 1995 m. Štai ir viskas."
Kauno miesto savivaldybė K.Genio 70-ojo gimtadienio proga, Daubos gatvelę prie Akademinių klinikų, kur gyveno Laisvės šauklys, 1998 metais pavadino Kęstučio Genio vardu. Prie šeštojo namo sienos pritvirtinta memorialinė atminimo lenta. Jo namuose nuolat vykdavo dvasios žmonių susibūrimai. Iki vėlumos būdavo diskutuojama pilietinėmis temomis. Poeto namo rūsyje Atgimimo metais buvo redaguojamas ir leidžiamas laikraštis "Kauno aidas". Šiuo metu K.Genio name įkurtas jo kūrybinės veiklos, gyvenimo kelio muziejus - ekspozicja.

* * *

Šeštadienį, gruodžio 15 dieną, Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje vykusio forumo "Globalizacija: lietuvių tauta šiandien ir rytoj" dalyviai tylos minute pagerbė Atgimimo dainiaus K.Genio atminimą.
Po vidudienio Petrašiūnų kapinėse, panteone, ant K.Genio kapo, žmona Lolita, sūnus Gintautas, artimieji ir giminės, Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus atstovai, tremtiniai, politiniai kaliniai uždegė žvakelių, padėjo gėlių.
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje šv. Mišias už K. Genį aukojo bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas, SJ, kun. Vytautas Merkys, SJ, kun. Leonardas Jagminas, SJ. Giedojo bažnyčios jaunimo ansamblis, skambėjo K.Genio eilės.
Sekmadienį, gruodžio 16 dieną, K.Genio namuose, L.Genienės iniciatyva, padedant artimiesiems, suorganizuota paroda - ekspozicija apie aktoriaus, poeto, Atgimimo dainiaus K.Genio kūrybinės veiklos svarbiausius momentus. Tai nuotraukos iš dramaturgo J.Grušo 75-mečio minėjimo. Šį autorių labai vertino K.Genys. Daug anksčiau nematytų nuotraukų iš spektaklių, portretų. Į popietę, skirtą prisiminti visų mylimam poetui, susirinkusius pasitiko žmona Lolita ir sūnus Gintautas. Be poeto giminių, popietėje dalyvavo kiti artimai bendravę su aktoriumi, poetu - Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, poetė Aldona Ruseckaitė, Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Jasaitytė, Pasaulio lietuvių ateitininkų federacijos pirmininkas Vidas Abraitis, Kęstučio dėdė - rezistencijos kovų dalyvis Kazimieras Skalandžiūnas, laikraščo "XXI amžius" redaktorius Edvardas Šiugžda. Prisiminimų popietę vedė Daina Kazlauskienė. Skambėjo įspūdingos K.Genio eilės, pasidalinta prisiminimais apie genialų Lietuvos Laisvės šauklį.
Liko tik tai, ką K.Genys sudėjo į eiles, į darbus, į greta jo buvusius žmones. Dabar jau juose gyvens Kęstučio priesakas - neišduoti Lietuvos.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kaunas

© 2001 "XXI amžius"

 


Kęstutis Genys

Lolita Genienė su sūnumi Gintautu prie Kęstučio Genio kapo

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija