Atnaujintas 2001 m. gruodžio 27 d.
Nr.97
(1006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Atmintis
Kryžkelės
Kultūra


PRIEDAIARCHYVAI

2001 metai


PASKUTINIS NUMERIS

Mieli "XXI amžiaus" interneto svetainės skaitytojai!

"XXI amžių" skaityti internete nemokamai galėsite tik iki 2001 m. pabaigos. 2002 metais skaityti internete nemokamai galėsite tik 2-3 rašinius (kitų rašinių bus tik anonsai), taip pat negalėsite naudotis archyvais. Norėdami "XXI amžių" visą skaityti ir 2002 metais, turėsite užsiprenumeruoti. Prenumeratos kaina metams Lietuvoje - 200 Lt, užsienyje - 75 USD, pusei metų - Lietuvoje - 115 Lt, užsienyje - 40 USD. Pervedę minėtą sumą į mūsų sąskaitą banke ir apie tai pranešę mums el. paštu (adresu: xxi@lcn.lt arba redakcija@xxiamzius.lt ) gausite vartotojo vardą bei slaptažodį.

Pinigus pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Ar šiais laikais Dievui yra sunkiau išgelbėti žmoniją?

Jungtinėse Amerikos Valstijose pastoracinį darbą dirbantis kun. prof. dr. Kęstutis TRIMAKAS šiais metais Lietuvoje lankėsi du kartus, iš viso - keturis mėnesius. Tuoj po Velykų jis dalyvavo dviejose mokslinėse konferencijose: Vilniuje - akademinės sielovados reikalais, Kaune - mariologijos temomis. Per rudens semestrą jis dėstė Katalikų teologijos fakultete, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Vilkaviškio Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje, Šv. Antano religinių studijų institute Kretingoje, savo paskaitomis "Krikščioniškasis dvasingumas ir šiuolaikinė kultūra" talkino per kursus Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, vedė susikaupimo dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Šiais metais leidykla "Naujasis amžius" išspausdino dvi jo knygas "Marija: Dėkoju jums, kad atsiliepėte" ir "Marija: Aš kviečiu jus". Profesorius ruošia knygos "Jaunimas: Patirtis ir įžvalgos" antrąją dalį "Santykiai su kitais". Kauno Arkikatedros Bazilikos lankytojams šios arkivyskupijos Jaunimo centro pripildytoje salėje jis kalbėjo apie šių laikų tikėjimo krizę. Šia tema jį kalbino religijos magistrė Elona GUBAVIČIŪTĖ.

Kun. prof. dr. Kęstutis Trimakas


Menininkai perspėja: Dievas vartojamas

Dešimt kankinančių klausimų

Ar menininkas yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus? O menas - šventas aktas? Kaip šie klausimai skamba Bažnyčios kontekste? Viena moteris yra pasakiusi: "Prie Čiurlionio paveikslų galima melstis". Ar tikrai? Kas gi apreiškiama menininkams, palinkusiems prie savo eilių, natų, kalbančių apie Dievą nuo scenos svetimomis lūpomis, žvelgiančių į pasaulį pro kino kameros "akį"? Gal čia kokia slapta konkurencija tarp dvasininkų ir naujesnės kastos "kunigų" - menininkų? Tai sužinosime perskaitę naują leidyklos "Katalikų pasaulis" knygą "Einu".
Dvylika gerai žinomų Lietuvos menininkų - poetas T.Venclova, kino menininkas J.Mekas, aktorius V.Masalskis, kompozitorius A.Martinaitis, rašytoja J.Ivanauskaitė, aktorius P.Budrys, tapytoja R.Katiliūtė, kino režisierius A.Stonys, dailininkė S.Giedrimienė, skulptorius V.Vildžiūnas, juvelyrė L.Grikšaitė-Kėrienė atsako į dešimt žurnalistės Žydrės Bakutytės parengtų klausimų apie Dievą, maldą, stebuklą, kryžių, pašaukimą, šventes, Bibliją, šventumą.

Žydrė Bakutytė kalbino dvylika Lietuvos menininkų


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Didis mokslininkas ir šviesios sielos žmogus

"Jutis" keliais

Nesusipratimai prie didvyrio kapo