Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Lietuvių tautą žeidžiantis užrašas pakeistas

Neseniai Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje buvo tvarkomos raudonarmiečių, Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kapinės. Lėšų tam skyrė Rusijos ambasada Lietuvoje - sovietinių karių amžinojo poilsio vietos buvo tvarkomos ir kituose rajonuose bei miestuose. Rusijos ambasados rūpesčiu dėl savo kraštiečių atminimo įamžinimo niekas per daug ir nesistebi. Tačiau tai, kas buvo užrašyta ant restauruoto paminklo Juodupėje rusų bei lietuvių kalbomis, šokiravo ne vieną žmogų.
Užrašas skelbė: "Amžina garbė didvyriams, kritusiems dėl mūsų Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės 1941-1945 m." Tokiu teiginiu labai piktinosi buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, partizaninio judėjimo dalyviai, 1991-ųjų sausį gynę parlamentą, Vilniaus televizijos bokštą nuo okupantų išpuolių. Jeigu tikėtume ant paminklo parašytais žodžiais, raudonarmiečiai Lietuvai 1941-1945 metais iškovojo laisvę ir nepriklausomybę. Atrodo, kad nebuvo tremties, Sibiro "gulagų", kad kovose su enkavėdistais, stribais ir kitokio plauko "išvaduotojais" nežuvo tūkstančiai partizanų.
Pasipiktinę žmonės kreipėsi į žiniasklaidą, rašė įvairioms instancijoms reikalavimus ištaisyti klaidinantį, tiesos neatitinkantį, netgi žeidžiantį užrašą. Kažkas net užtepė juodais dažais užrašo vietą, kur kalbama apie "didvyrių" iškovotą laisvę ir nepriklausomybę. Aišku, atsirado ir kitaip manančių juodupiečių, kurie pyko, vadino užrašo dalį užtepusių žmonių poelgį vandalizmu ir pan. Kai apie sovietų karių laisvę ir nepriklausomybę pradėta skelbti per žiniasklaidos priemones, pagaliau susirūpinta tą užrašą pakeisti kitu. Prieš tai buvo atsiklausta leidimo Rusijos ambasadoje. Dabar Juodupėje ant paminklo karių kapinėse užrašyta: "Tarybiniams kariams, žuvusiems 1941-1945 m. kare".
Toks užrašas teisingas ir nebežeidžia, neskaudina žmonių, kovojusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kodėl imtasi tokių veiksmų tik tada, kai sujudo sukruto visuomenė, pasipylė rašiniai spaudoje, komentarai per televiziją ir radiją? Kur žiūrėjo Rokiškio krašto institucijos, atsakingos už istorinį ir kultūrinį paveldą, paminklų apsaugą, turinčios kontroliuoti panašius darbus ir užrašus?

Vytautas BAGDONAS

Rokiškio rajonas

© 2002 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija