Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Čia, kur gyveno ir kūrė Juozas Grušas

Gražiai ir prasmingai paminėtos J.Grušo 100-osios gimimo metinės, prisiminta klasiko kūrybos reikšmė kultūros istorijoje. Svarbiausią J.Grušo vaidmenį lėmė dramos kūriniai, anuomet statyti ne tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungos respublikų teatruose. Anot Justino Marcinkevičiaus, "J. Grušas įsitvirtino lietuvių teatre ir sukūrė savo dramos modelį. Jo vardas afišoje ar knygos viršelyje visada įdomus, turi savo problematiką, bruožus, yra daug kuo pastovus. Jo nuopelnas - tragiško žmogaus sampratos įvedimas ir įteisinimas. Jis atvėrė kelią didelėms aistroms, tragiškoms kolizijoms". Memorialiniuose kambariuose, esančiuose name Kaune, kur gyveno ir kūrė J.Grušas, viskas autentiška. Kiekviena knyga, meno kūriniai, daiktai, o erdvioje, paslankioje salėje - plačiai atsispindi kūrybos kelias. Su gražia vizija lankytojus sutinka memorialinio namo - muziejaus darbuotojos.

Vedėja Nijolė Majerienė prie muziejaus stendų


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija