Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Politikieriai pasišovė išpilietinti kariuomenę

Sužinoję apie generolo Jono Kronkaičio dalyvavimą lietuvių išeivijos organizuotoje konferencijoje Los Anžele, pavadintoje "Ar reikalingas Lietuvai antrasis išvadavimas?", pasišiaušė vienas iš socialdemokratų lyderių Vytenis Andriukaitis ir tos pačios Informacijos centro vadovas Gediminas Kirkilas. Juos stebina, kad kariuomenės vadas, jų manymu, dalyvavo politiniame renginyje.
Nusistebėjimas, be abejonės, kilo dėl minėtų politikų "nusipolitikavimo".


Dėl valstybinių pensijų okupacijos represijų vykdytojams

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui
Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Algirdui Brazauskui

Pastaruoju metu visuomenė vėl supriešinta, atnaujinus sovietų okupacijos paliktas žaizdas.
Vyriausybė pritarė projektui mokėti valstybines pensijas 2400 Antrojo pasaulinio karo dalyviams - sovietinių partinių ir represinių struktūrų eiliniams darbuotojams. Įstatymo išlyga - mokėti tiems, kurie "nevykdė jokios nusikalstamos veiklos prieš žmoniją ir Lietuvos valstybę" - veidmainiškai apgaulinga. Juk būtent valsčių ir apskričių partiniai darbuotojai sudarinėjo tremtinių sąrašus, konfiskavo jų namus ir turtą, o NKVD "eiliniai darbuotojai" lydėjo tremiamuosius į vagonus, saugojo suimtuosius ir buvo okupacinės kariuomenės vykdomų represijų dalyviai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija