Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Dėl valstybinių pensijų okupacijos represijų vykdytojams

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui
Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Algirdui Brazauskui

Pastaruoju metu visuomenė vėl supriešinta, atnaujinus sovietų okupacijos paliktas žaizdas.
Vyriausybė pritarė projektui mokėti valstybines pensijas 2400 Antrojo pasaulinio karo dalyviams - sovietinių partinių ir represinių struktūrų eiliniams darbuotojams. Įstatymo išlyga - mokėti tiems, kurie "nevykdė jokios nusikalstamos veiklos prieš žmoniją ir Lietuvos valstybę" - veidmainiškai apgaulinga. Juk būtent valsčių ir apskričių partiniai darbuotojai sudarinėjo tremtinių sąrašus, konfiskavo jų namus ir turtą, o NKVD "eiliniai darbuotojai" lydėjo tremiamuosius į vagonus, saugojo suimtuosius ir buvo okupacinės kariuomenės vykdomų represijų dalyviai.
Per vienuolika Lietuvos nepriklausomybės metų nebuvo patrauktas atsakomybėn nė vienas sovietinės valdžios pareigūnas, organizavęs trėmimus (net tuometiniai Vidaus reikalų ministrai). Raginama visuomeninių organizacijų, Lietuvos prokuratūra, vadovaujama Artūro Paulausko, nesiėmė tirti ir kelti baudžiamosios bylos rašytojų Kazio Jakubėno, Konstantino Bajerčiaus, kalbininko Jono Kazlausko žudikams.
Skirdama valstybines pensijas sovietinės okupacijos represijų vykdytojams bei jų talkininkams, dar kartą atimdama iš išvežtųjų namus, Lietuvos Vyriausybė ir Seimo dauguma, pritarusi šiam projektui, pavojingai pademonstruos savo simpatijas sovietmečiui ir giminystės ryšius su anų laikų "didvyriais". Tokiais veiksmais anaiptol nebus stiprinami naujieji Lietuvos valstybės demokratijos pagrindai bei jos tarptautinis prestižas.

Vytautas KUBILIUS
Lietuvos Respublikos Piliečių chartijos tarybos pirmininkas

© 2002 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija