Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Sąjūdžio pirmininko ir Žirmūnų seniūno rūpesčiai

Inžinierius Rytas KUPČINSKAS yra kaunietis. Čia jis gimė, baigė vidurinę mokyklą, Politechnikos institutą (dabar Technologijos universitetas), dvidešimt metų dirbo Pramonės statybos projektavimo institute, 1990-1995 metais buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos deputatas, Tėvynės sąjungos ir Sąjūdžio frakcijos vadovas, vėliau - Kauno miesto tarybos narys, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Kauno miesto valdybos narys, Miesto ūkio komiteto pirmininkas. 1996 metais R.Kupčinskas - Aleksoto - Vilijampolės rinkimų apygardoje Nr.12 buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Dabar jis yra Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas ir Vilniaus Žirmūnų seniūnas. R.Kupčinską kalbino mūsų korespondentė dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ.

Rytas Kupčinskas


Kunigo poezijos popietė

Jaunystėje, dar prieš kariuomenę, Robertas Grigas pradėjo rašyti eilėraščius. Sovietų okupacijos metais jo eilės buvo skaitomos ir mėgstamos visoje Lietuvoje, ypač Dzūkijos jaunimo ir Eucharistijos bičiulių.
Robertas mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, o 1982-1984 metais tarnavo sovietų kariuomenėje, bet priesaikos nedavė, patyrė daug vargo, parodė didelę ištvermę, gindamas ištikimybę tiesai ir įsitikinimams. Grįžęs į Lietuvą baigė pogrindžio kunigų seminariją, o kardinolas Vincentas Sladkevičius (tada dar vyskupas) įšventino R.Grigą į kunigus.
Kaune, Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje (M.Valančiaus g.6), rinkosi kunigo R.Grigo (Rasūno) poezijos skaitytojai ir gerbėjai, pogrindžio spaustuvės "ab" darbuotojai.

Kun. Robertas Grigas skaito savo sukurtus posmus


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija