Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Krizė Argentinoje ir Bažnyčios reakcija

Argentina stengiasi atsigauti po ją ištikusios katastrofiškos ekonominės krizės. Savo patarimais, perspėjimais bei padrąsinimais, organizacinėmis ir karitatyvinėmis pastangomis daug prisideda ir šalies katalikų vyskupai. Sausio viduryje buvo pranešta, kad ganytojai priėmė vyriausybės kvietimą organizuoti nacionalinės vienybės dialogą šioje Lotynų Amerikos valstybėje, kuri kenčia nuo precedento neturinčios neramumų ir masinių protestų bangos. Dėl ekonominės ir politinės suirutės 2001 metų pabaigoje per dvi savaites pasikeitė net penki prezidentai. Buvo nutrauktas užsienio skolos mokėjimas, 40 proc. devalvuota nacionalinė valiuta, o tai kelia hiperinfliacijos (staigaus kainų kilimo) pavojų jau ketverius pastaruosius metus stagnaciją patiriančiai Argentinos ekonomikai.
Sausio 14 dieną per nacionalinę televiziją iš sostinės Buenos Airių Šv. Kotrynos Sienietės vienuolyno į tautą kartu kreipėsi naujasis Argentinos prezidentas Eduardas Dualdė ir vyskupų konferencijos pirmininkas Paranos arkivyskupas Estanislao Karlicas. Vienuolyne įvyko valdžios, Bažnyčios ir tarptautinių organizacijų atstovų pasitarimas, kuriame aptarta, kokiais būdais kovoti su išplitusiu skurdu Argentinoje. Prezidentas E.Dualdė sakė, jog krašto atstatymo darbai, kurių turi kartu imtis susivieniję politiniai, ekonominiai ir socialiniai sluoksniai, teikia didelių vilčių pirmiausia dėl to, kad juos remia ir laimina Bažnyčia. Argentinos episkopatas delegavo tris vyskupus, kurie posėdžiuose su valdžios bei finansinio pasaulio atstovais nagrinės svarbiausius socialinius klausimus. Jau 2001 metais Argentinos "Caritas", pagrindinė humanitarinės šalpos organizacija, suteikė įvairiopą pagalbą dviem milijonams gyventojų. Argentinoje gyvena 37 mln. žmonių, 89 proc. jų yra katalikai.

Sausio pradžioje prisaikdintas naujasis Argentinos prezidentas Eduardas Dualdė pasižadėjo išvesti šalį iš krizės suvienytomis tautos ir Bažnyčios pastangomis


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija