Atnaujintas 2002 m. vasario 27 d.
Nr. 16
(1023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Laikas ir žmonės
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Svečiui iš Atėnų perduoti jo prosenelio dokumentai

Lietuvoje viešėjo Graikijos užsienio reikalų ministras Georgijus Papandrėjus, kuris susitiko su aukščiausiais Lietuvos vadovais ir pasirašė kartu su mūsų užsienio reikalų ministru A.Valioniu Pasaulio asmenybių deklaraciją, pagal kurią visi karai bei kariniai konfliktai turi būti nutraukti Olimpinių žaidynių metu. Deklaraciją pasirašė ir prezidentas V.Adamkus. Graikijos užsienio reikalų ministrui G.Papandrėjui buvo perduoti jo prosenelio, kilusio iš Lietuvos, aktyvaus 1863 metų sukilimo dalyvio Zigmanto Mineikos herbas ir kiti dokumentai.
Lietuvos visuomenė nedaug žino apie Z.Mineiką, nors tai buvo labai iškili ir įdomi asmenybė. Z.Mineika gimė 1840 metais Balviniškėse (Ašmenos apskr.). Baigęs Vilniaus gimnaziją, mokėsi Peterburgo inžinerijos mokykloje, kur 1859 metais įsijungė į besirengiančių sukilti patriotų gretas. Sužinojęs apie tai, kad carinė ochranka susekė būsimojo sukilimo rengėjus, Z.Mineika sugebėjo pabėgti į užsienį, kur Genujoje 1861-1862 metais lankė būsimojo sukilimo karininkų mokyklą. Prasidėjus 1863 metų sukilimui, atvyko į Lenkiją ir buvo paskirtas Ašmenos apskrities komendantu ir vadovavo keliasdešimties sukilėlių būriui.
Vietinių rusų ir baltarusių caro valdžios rėmėjų suimtas, buvo perduotas rusų karinei vadovybei. Kalintas Ašmenoje ir Vilniuje. Iš pradžių, kaip ir kiti sukilimo vadai, rusų ypatingojo karo lauko teismo buvo nuteistas mirti pakariant, tačiau netrukus mirties bausmė buvo pakeista 12 metų katorgos Sibire. 1864 metais varomas etapu į Tobolską sugebėjo pabėgti ir dar kartą pasprukti į užsienį, 1869 metais Paryžiuje baigė karo inžinerijos mokslus ir gavo generalinio štabo kapitono akademiko laipsnį. Iš Paryžiaus išvyko į Turkiją ir ten karo inžinieriumi dirbo iki 1890 metų. Prasidėjus turkų ir graikų karui, nedvejodamas stojo graikų pusėn ir nuo to laiko iki mirties gyveno ir dirbo Graikijoje, užimdamas labai aukštas pareigas. Nuo 1877 metų buvo Graikijos kariuomenės generalinio štabo narys ir topografijos skyriaus viršininkas. Už didelius nuopelnus Graikijos valstybei 1910 metais Z.Mineikai buvo suteiktas Graikijos garbės piliečio vardas. Mirė Graikijoje 1914 metais.
Deja, apie Z.Mineiką nerašoma nei mažojoje, nei didžiojoje lietuviškoje "tarybinėje" enciklopedijoje.

Petras KATINAS
"XXI amžiaus" apžvalgininkas

© 2002 "XXI amžius"

 

Valdas Adamkus su Graikijos užsienio reikalų ministru Georgijumi Papandrėjumi, kuris patikino, kad jo šalis teiks visokeriopą paramą Lietuvai tapus Europos Sąjungos bei NATO nare

Kęstučio VANAGO (ELTA) nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija