Atnaujintas 2002 m. spalio 16 d.
Nr.78
(1085)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Literatūra
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva


PRIEDAI
ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

Mieli "XXI amžiaus" interneto svetainės skaitytojai!

Su dideliu džiaugsmu pranešame Jums, kad ir vėl turėsite galimybę skaityti "XXI amžių" internete! Po pusmečio pertraukos atgaiviname svetainės atnaujinimus ir vėl tikimės Jūsų dėmesio bei gausaus lankymo, kaip tai buvo iki svetainės sustabdymo.
Svetainėje Jūs galėsite perskaityti svarbiausius kiekvieno numerio bei priedų straipsnius. Norinčius skaityti pilną "XXI amžių", rekomenduojame įsigyti laikraštį arba jį užsiprenumeruoti.

"XXI amžiaus" Redaktorius
Edvardas Šiugžda

Prenumeratos "Lietuvos pašto" skyriuose kaina vienam mėnesiui:

24 puslapių trečiadienio numerio - 9,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 8,8 Lt,
16-20 puslapių penktadienio numerio - 6,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,0 Lt,
abiejų savaitės numerių - 16,0 Lt,
pensininkams ir invalidams - 14,8 Lt.

"XXI amžius" "Lietuvos spaudos" kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik “Sąjūdžio” kioske (Gedimino g.1), “Katalikų pasaulio” leidyklos knygyne (Dominikonų g.6) bei kioske Tilto ir T.Vrublevskio gatvių sankryžoje; Kaune - LPKTS kioske (Laisvės al. 39);
Kitur “XXI amžius” pardavinėjamas tik katalikiškos spaudos kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių.
“XXI amžių” geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Gyvenimą privalome palikti geresnį, negu radome

Vilniuje vykstančiuose renginiuose dažnai matome gražią, elegantišką moterį. Kartais ji būna kartu su vyru generolu Jonu Kronkaičiu, Lietuvos Respublikos kariuomenės vadu, kartais - su draugėmis. Ta moteris - Rūta Kronkaitienė, prieš penkerius metus kartu su vyru iš Amerikos atvykusi į Lietuvą. Ji mielai sutiko pasidalyti mintimis su "XXI amžiaus" skaitytojais.


Rūta ir Jonas Kronkaičiai su Amerikos karinio laivo-ligoninės kapitonuDaina ir šokiai garsino Lietuvos vardą XX tarptautiniame muzikos festivalyje

Minint Pasaulinę muzikos dieną (spalio 1 d.), muzikos mėgėjus pradžiugino Kauno filharmonijoje įvykęs koncertas, kuriame dalyvavo Kauno kamerinis orkestras ir jo dirigentas Pavel Berman bei Karlheinz Poschl (Austrija). Nuskambėjus nuotaikingoms V.A.Mocarto simfonijoms, prisiminiau šią karštą vasarą įvykusį XX tarptautinį muzikos festivalį, kuriame Lietuvos vardą garsino Kauno ir Vilniaus chorai bei Panevėžio vaikų tautinių šokių kolektyvas.

 

Svetlana Mažeikienė su maestro Viktoru Masevičiumi, KVDU merginų choro vadovuŪkininkas, knygnešys ir korespondentas
Juozo Pavalkio-Vijūno (1872-1947) 130-osioms gimimo metinėms

Juozo Pavalkio-Vijūno 130-osios gimimo metinės gražiai paminėtos Zanavykų žemėje. Lukšiuose (Šakių r.) po atminimo šv. Mišių atidengtas skulptoriaus ir seniūno Vido Cikanos sukurtas paminklas, aplankyta Lukšių kapinėse esanti Pavalkių šeimos kapavietė. Pavalkių sodyboje Akėčių kaime pašventinta memorialinė lenta, pagerbtas atstatytas kryžius, susipažinta su knygnešio J.Pavalkio ir Pavalkių genealoginiu medžiu, siekiančiu 1776 metus. Akėčių kaimo senbuviai dalijosi prisiminimais ir aptarė savo reikalus. Šventę nuskaidrino Liepaloto etnografinis ansamblis.

Prie J.Pavalkiui-Vijūnui pastatyto paminklo jo autorius Lukšių seniūnas Vidas Cikana,
klebonas kun. Gvidonas Pušinaitis ir knygnešio vaikaičiai bei jų artimiejiRyšininkė Rugiagėlė
Apie Lietuvos partizanų ryšininkę Apoloniją Mackelaitytę

Šį slapyvardį ji pati pasirinko, pasiryžusi eiti pasipriešinimo sovietiniams okupantams keliu. Šiuo slapyvardžiu jau pažymėti ir pirmieji jos žingsniai į Lietuvos istoriją, užfiksuoti Antano Paulavičiaus knygoje "Kraujo upeliai tekėjo" (Kaunas, 1990) - vienoje pirmųjų rezistencijos atsiminimų knygų, išleistų jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
Tegul šis vardas ir įtvirtina Apoloniją Maskelaitytę amžiams Lietuvos istorijoje.
Pirmą kartą pamačiau A.Mackelaitytę-Purlienę, kuklią, mielą lietuvaitę, viename Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos suvažiavimų. Tada jai buvo įteiktas Lietuvos laisvės kovų karžygio pažymėjimas - žymiausias partizaninės kovos apdovanojimas, taurus ir garbingas, be melo ir klastos. Ne taip kaip dabartinės valdžios ir Prezidento teikiami apdovanojimai su prezidentūrėlės ištrinta riba tarp aukos ir budelio, gėrio ir blogio.

Apolonija Mackelaitytė-PurlienėPer pasaulį keliauja ir keliaus žmogus


Prasidėjus antrajai bolševikų okupacijai, kalėjimai buvo kimšte prikimšti sąžiningų ir dorų piliečių, tėvynės patriotų: mokytojų, šaulių, studentų, ūkininkų, valstybės tarnautojų, visuomenės veikėjų, verslo žmonių, karininkų, gimnazistų, kunigų, gydytojų... Kriminalinių nusikaltėlių pasitaikydavo mažai ir tie dažniausiai būdavo iš Rusijos atklydę.
1946 metų pabaigoje Lukiškių kalėjimo bendroje kameroje, į kurią po MVD karinio tribunolo "posėdžio" buvau įgrūstas kartu su bendrabyliu Sigitu Akelaičiu, buvo apie 80 žmonių, daugiausia jaunimas ir vidutinio amžiaus. Vyresnių buvo palyginti nedaug. Tardymai, bemiegės naktys, karceriai, "fizinio poveikio priemonės", teismo farsas jau praeity, tačiau niekas nepamiršta. Keturi bendražygiai nuteisti myriop. Tikėjome, kad mirties bausmė bus pakeista. O kameros čiabuviai žinojo - ilgai čia neužsibūsime. Rengiamas etapas į Gulago salyną. Kas pasakys, kokia katorga laukia svetur, kokie vargai prieš akis?

Bernardas BrazdžionisLietuvos kaimas gyvena ir gyvens

Kauno rajone, Noreikiškėse, tris dienas vyko žemės ir miškų ūkio paroda "Lietuvos agropanorama 2002". Tai tradicinis renginys, kasmet sukviečiąs daugybę dalyvių ir dar daugiau lankytojų. Taip buvo ir šį kartą. Parodoje dalyvavo apie 160 įvairiausių firmų bei organizacijų ir apie 300 sodmenų bei vaisių, uogų pardavėjų, taip pat kaimo amatininkų. Ypač gausiai dalyvavo sodininkai. Ištisa alėja jų nusidriekė lauke prie LŽŪ universiteto trečiųjų rūmų. O kur dar prekiautojai medumi, namine duona, pyragais, riestainiais, mėsos gaminiais, bandelėmis su įvairiais įdarais ir be jų, šašlykais, kitais skanėstais. Kas norėjo, galėjo išlenkti bokalą alaus ar stiklą karšto vyno, nes tai buvo ne vien paroda, bet ir kaimiškas kermošius.

Į Europos Sąjungą - su žiniomis.

Šįkart paroda prasidėjo kiek netradiciškai - ne nuo oficialių kalbų, sveikinimų bei tradicinės juostelės perkirpimo, bet nuo karikatūrų parodos "Žvilgsnis į šalies agropanoramą". Ji vyko universiteto centriniuose rūmuose. Tai buvo tarsi akcentas, kad parodoje turi vyrauti gera nuotaika, o į gyvenimą, nepaisant jo sudėtingumo, dera apskritai žvelgti geriau nusiteikus. Šioje parodoje dalyvavo žinomi šalies karikatūristai Vladimiras Beresniovas, Andrius Deltuva, Saulius Medžionis ir kiti.
Parodos atidaryme šalies žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis atkreipė dėmesį, kad šiandieniniame kaime auga naujo tipo ūkininkai, savo veiklą kreipiantys į pažangų europinio lygio ūkininkavimą. Todėl šiuometiniam Lietuvos kaimui, žemės ūkiui kaip niekada aktualus mokymasis, kvalifikacijos kėlimas, nes integracijos į Europos Sąjungą procesai reikalauja spartaus žemės ūkio konkurencijos lygio kilimo. Tada, kaip sakė ministras, šioji paroda - puiki galimybė ne tik užmegzti verslo ryšius, parduoti ar nusipirkti prekę, bet svarbiausia - pasisemti žinių efektyviai žemės ūkio bei visai kaimo plėtrai. Ūkininkų mokymo, švietimo svarbą pabrėžė ir LŽŪU rektorius prof. Albinas Kusta, kiti parodos atidarymo dalyviai. Tarp jų buvo Vyriausybės kancleris Antanas Kaminskas, kai kurių šalių ambasadoriai, Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovė Genutė Staliūnienė, Seimo nariai.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos prezidentas, ūkininkas Kęstutis Bružikas bei asociacijos direktorė Zofija Cironkienė parodos eksponatus aprodo Vyriausybės kancleriui
Antanui Kaminskui bei švietimo ir mokslo
ministrui Algirdui MonkevičiuiAtgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Lietuvos kaimas gyvena ir gyvens

Įdomiai sumanytas jubiliejus

Kultūrbolševizmo gajumas

Ryšininkė Rugiagėlė

Per pasaulį keliauja ir keliaus žmogus

Sukasi sovietinio malūno ratas

Gyvenimą privalome palikti geresnį, negu radome

Profesoriau, jūs meluojate

Viešas laiškas profesoriui Liudui Truskai ir jo mecenatams

Daina ir šokiai garsino Lietuvos vardą XX tarptautiniame muzikos festivalyje

Ūkininkas, knygnešys ir korespondentas

Gaivinęs kunigaikščių dvasią