Atnaujintas 2002 m. spalio 18 d.
Nr.79
(1086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Likimai
Laikas ir žmonės
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva


PRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

Mieli "XXI amžiaus" interneto svetainės skaitytojai!

Su dideliu džiaugsmu pranešame Jums, kad ir vėl turėsite galimybę skaityti "XXI amžių" internete! Po pusmečio pertraukos atgaiviname svetainės atnaujinimus ir vėl tikimės Jūsų dėmesio bei gausaus lankymo, kaip tai buvo iki svetainės sustabdymo.
Svetainėje Jūs galėsite perskaityti svarbiausius kiekvieno numerio bei priedų straipsnius. Norinčius skaityti pilną "XXI amžių", rekomenduojame įsigyti laikraštį arba jį užsiprenumeruoti.

"XXI amžiaus" Redaktorius
Edvardas Šiugžda

Prenumeratos "Lietuvos pašto" skyriuose kaina vienam mėnesiui:

24 puslapių trečiadienio numerio - 9,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 8,8 Lt,
16-20 puslapių penktadienio numerio - 6,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,0 Lt,
abiejų savaitės numerių - 16,0 Lt,
pensininkams ir invalidams - 14,8 Lt.

"XXI amžius" "Lietuvos spaudos" kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik “Sąjūdžio” kioske (Gedimino g.1), “Katalikų pasaulio” leidyklos knygyne (Dominikonų g.6) bei kioske Tilto ir T.Vrublevskio gatvių sankryžoje; Kaune - LPKTS kioske (Laisvės al. 39);
Kitur “XXI amžius” pardavinėjamas tik katalikiškos spaudos kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių.
“XXI amžių” geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Bokštas nebenuvirs

Einančiuosius į titulinius Šv.Mato atlaidus Anykščiuose rugsėjo pabaigoje pasitiko medžio pastoliais apkalta dešiniojo Šv.Mato bažnyčios bokšto dalis. Apie darbus su bokštą remontuojančiais meistrais kalbėjosi ir "XXI amžiaus" korespondentas.

Juos vadina „alpinistais“

Anykščių bažnyčios bokštą remontuoja trys Biržų krašto gyventojai. Meistras Dainius Iržekevičius tuo amatu verčiasi jau dešimtmetį, o pameistriai broliai Aidas ir Darius Kabečiai - šiek tiek trumpiau. Juos daug kas vadina "alpinistais". Nors, kaip prisipažino D.Iržekevičius, jie net kalnuose nėra buvę. Bet alpinizmas yra pramoga, sportas, o čia - sunkus, įtemptas darbas, prireikia ir staliaus, ir mūrininko, ir skardininko sugebėjimų…

Meistras Dainius Iržekevičius (kairėje) su pameistriais broliais Aidu ir Dainiumi Kabečiais jau nebe pirmus metus remontuoja bažnyčiasStelmužės galiūno paunksmėje

Kas nežino Stelmužės ąžuolo - seniausio Lietuvos ąžuolo? Prie jo plūsta ir plūsta ekskursijos, nes visiems be galo įdomu pasižiūrėti į medį, kuriam jau apie porą tūkstančių metų! Ąžuolo aukštis - 23 metrai, storis - 3,5 metro, o gumbuoto, išsirangiusio kamieno apimtis ties žeme - 13 metrų! Ąžuolas daug kur paramstytas ąžuoliniais spyriais, kurie laiko šakas, saugo nuo skilimo. Medis galiūnas ne kartą buvo restauruojamas, tvarkomas. Prieš keletą metų išskobtas ir antiseptikais išteptas jo vidus, o angos, kiaurymės, nulūžusių šakų vietos padengtos skarda, ąžuolas sukaustytas metalinėmis sąvaržomis, kad nesuskiltų. Specialistų teigimu, taip sutvarkytas, restauruotas, nuo puvimo apsaugotas ąžuolas dar žaliuos daug dešimtmečių...
Legendos, padavimai byloja, kad po Stelmužės ąžuolo šakomis kadaise degusi šventoji ugnis, rudeniop ant aukuro dievaičiui Perkūnui žyniai aukodavę barzdotus ožius, rugių pėdus, midaus ąsočius, melsdami laukams derliaus ir sėkmės medžioklėse...

Viešpaties Jėzaus kryžiaus koplyčia vėl tarnauja tikintiesiems. Kairėje - varpinėTarnystė Tėvynei ir Bažnyčiai
Pasakojimas apie pogrindžio literatūros darbininkes

... Šiandien, išlindęs po darbo iš šachtos, kur jau penkeri metai darbu ir prakaitu turiu išsikovoti teisę gyventi, susitikau su būreliu tautiečių. Dauguma jų man gerai pažįstami, kaip puikūs tautiečiai ir tikintieji, kaip brangūs kančios ir darbo bičiuliai. Ne kartą teko su jais nuoširdžiai išsikalbėti, ir pokalbių metu supratau, kokie tai yra brangūs ir pagarbos verti žmonės. O iš kitos pusės, kaip jie yra daug netekę, kaip skaudžiai ir neteisingai apiplėšti. Ir dėl ko? Ar tik ne dėl to, kad jie panorėjo likti tyrai ištikimi savo tėvynei ir tikėjimui. Jie bevelijo, kaip ir tie pirmieji krikščionys, geriau degti metų metus kančios ugnyje, negu kad išberti smilkalo grūdelių ant netikrų dievų aukuro. Žiūri į juos ir atsistebėti negali, iš kur pas juos tiek daug sveikos nuovokos ir gilios išminties, besirenkant tai, kas brangiausia šiandieniniame painiame vertybių chaose.

Aleksandra Bubelytė ir Marija Mėlinauskaitė
visada aktyviai dalyvavo Bažnyčios gyvenime


Kasdienybės peizažai

Minint Derliaus šventę, Kaune buvo surengta ne tiktai rudens gėrybių mugė, bet ir kiti atrakcionai bei linksmybės. Didžiausias atrakcionas, be abejo, buvo Premjero, jo naujosios žmonos ir juos lydinčios gausios valdinių svitos apsilankymas ir kalbos. A.Brazauskas, kaip visada, vaizdavo "paprastą žmogų", netgi tapšnojo per petį prekiautojams, ragavo skanumynų ir gėrimų, girdamas jų gamintojus. Kai kurios moterys ir netgi vyrai puolė vos ne į ekstazę, o vienas, gerokai pakaušęs, netgi ranką bučiuoti puolėsi, pavadindamas jį globėju ir vargšų užtarėju. "Gelbėtojo" palydovai, ypač Seimo pirmininkas A.Paulauskas ir partijos kandidatas į Prezidento postą V.Andriukaitis, jautėsi gana prastai: visas dėmesys buvo nukreiptas ne į juos, o į patį "aukščiausiąjį". Nepaisant to, kad lėktuvėlis virš Kauno centro suko ir suko ratus, tampydamas didžiulį plakatą su užrašu "Naujoji sąjunga". Tiesa, Premjeras nedalijo savo gerbėjams pinigų, kaip tai retsykiais daro kitas gelbėtojas Rolandas Paksas. Matyt, dar neatėjo laikas. Nors žiniasklaidininkai jau sužinojo, kad Seimo milijonierius jau tiesiog užplūdo rinkėjų laiškai su prašymais ir reikalavimais sušelpti. Mat, paskelbus pranešimą apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas praėjusių metų politikų bei pareigūnų turto ir pajamų deklaracijas, žmonės pamatė, kad iš penkiolikos Lietuvos valdžios olimpe esančių milijonierių net trylika sėdi Seime ir pora - Vyriausybėje. Beje, turtingiausias milijonierius, besipuikuojantis pirmojoje magnatų sąrašo eilutėje, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas V.Uspaskich, deklaravęs daugiau kaip 160 milijonų litų turto ir santaupų, sako, kad jam rašyti laiškus, prašant pinigų, nereikėtų, nes jis ir taip nuolat dalija labdarą į kairę ir į dešinę. Iš tiesų ką ten R.Paksas, dalijantis druską ir degtukus ar nuotraukas su savo šeimynos atvaizdu, jeigu oligarchas V.Uspaskich visus Kėdainius ledais ir alumi apdalija. Antrasis "naujųjų lietuvių" sąraše yra "valstietis" R.Karbauskis, deklaravęs tik 4,777 mln. turto. Aišku, palyginti su V.Uspaskich, tai mažoka. Nuo jo tik truputėlį atsilieka buvęs paskutinis LSSR komjaunimo sekretorius, dabar tapęs vadinamuoju socialdemokratu, Alfonsas Macaitis. Sąraše yra ir kitų įdomių asmenybių. Pavyzdžiui, etiketo specialistas A.Lydeka, Seimo vicepirmininkas A.Skardžius, centristų vadas K.Glaveckas. Kokie aitvarai šiems politikams - milijonieriams tuos turtus sunešė, galima tik spėlioti. Aiškiausiai yra tik su A.Macaičio milijonais. Juk komjaunimas turėjo daugybę turto ir nereikia net aiškinti, kam tas turtas kliuvo. Taigi neblėstanti tautos meilė Ministrui Pirmininkui iš dalies suprantama. Tai ne tik nemažos visuomenės dalies nostalgija sovietmečiui, bet ir tai, kad Premjeras, palyginti su ministrais ir neminėtais milijonieriais, - vos ne vargo pelė. Jis deklaravo turįs turto tik už 284 tūkst. litų, o santaupų - 619 tūkst. litų. Bet užtat kaip jis rūpinasi savo valdžios žmonėmis. O ir vargstančių daugiavaikių šeimų nepamiršta - kelioms jų pamėtėjo savo atlyginimo dalį. Aišku, ne visą, nes kitaip savo prašmatniam jubiliejaus baliui nebūtų užtekę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Stelmužės galiūno paunksmėje

Tarnystė Tėvynei ir Bažnyčiai

Atminties praradimas (amnezija)

Kasdienybės peizažai

Bokštas nebenuvirs

IŠNIEKINTIEJI