Atnaujintas 2002 m. spalio 23 d.
Nr.80
(1087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir Bažnyčia
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAI
(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

Mieli "XXI amžiaus" interneto svetainės skaitytojai!

Su dideliu džiaugsmu pranešame Jums, kad ir vėl turėsite galimybę skaityti "XXI amžių" internete! Po pusmečio pertraukos atgaiviname svetainės atnaujinimus ir vėl tikimės Jūsų dėmesio bei gausaus lankymo, kaip tai buvo iki svetainės sustabdymo.
Svetainėje Jūs galėsite perskaityti svarbiausius kiekvieno numerio bei priedų straipsnius. Norinčius skaityti pilną "XXI amžių", rekomenduojame įsigyti laikraštį arba jį užsiprenumeruoti.

"XXI amžiaus" Redaktorius
Edvardas Šiugžda

Prenumeratos "Lietuvos pašto" skyriuose kaina vienam mėnesiui:

24 puslapių trečiadienio numerio - 9,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 8,8 Lt,
16-20 puslapių penktadienio numerio - 6,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,0 Lt,
abiejų savaitės numerių - 16,0 Lt,
pensininkams ir invalidams - 14,8 Lt.

"XXI amžius" "Lietuvos spaudos" kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik “Sąjūdžio” kioske (Gedimino g.1), “Katalikų pasaulio” leidyklos knygyne (Dominikonų g.6) bei kioske Tilto ir T.Vrublevskio gatvių sankryžoje; Kaune - LPKTS kioske (Laisvės al. 39);
Kitur “XXI amžius” pardavinėjamas tik katalikiškos spaudos kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių.
“XXI amžių” geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Festivalis pripildė kasdienybę slėpininga žvaigždžių šviesa

Zarasų rajono Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčioje skambėjo neįprastas instrumentų derinys

Rudens vėjo gūsių šėlsme, Aukštaitijos kalvose ir kalvelėse žaižaruojančių klevų ir beržynų auksu, jausmų ir nuotaikų kaita nuvilnijo vienuolika spalvingų šeštojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertų. Rugsėjo 8 - spalio 13 dienomis jie skambėjo Utenos, Zarasų, Anykščių ir Ignalinos rajonų koncertų salėse bei bažnyčiose. Dieviška muzika, atliekama garsių kolektyvų ir atlikėjų, pripildė žmonių širdis ramybės ir pilkas kasdienybės valandas nušvietė slėpininga žvaigždžių šviesa.Vyskupas Jozefas Vertas

Rusijos demokratėjimas vyksta labai lėtai. Šaliai bandant priartėti prie Europos Sąjungos, ji nuo vasario netgi žengtelėjo keletą ryžtingų žingsnių atgal, mano Jozefas Vertas, 51-erių metų vyskupas iš Novosibirsko (Vakarų Sibiras). Vokiečių kilmės jėzuitas, gimęs sovietų teritorijoje prie Stalino diktatūros metu, kalba apie "naują katalikų persekiojimo bangą". Pakviestas bažnytinės paramos organizacijos "Kirche in Not", jis rugsėjo mėnesį apsilankė Šveicarijoje su paskaitų ciklu, taip pat davė interviu vietos katalikų žinių agentūrai KIPA.Lietuva Frankfurte: elegantiška, šviesi, graži

Po Frankfurto mugės įvykusiame susitikime Prezidentūroje

Frankfurto knygų mugėje sugriautas ne vienas mitas apie Lietuvą ir jos kultūrą. Pasirodo, ne tik istorinė, bet ir moderni Lietuva gali būti įdomi pasauliui. Kultūros viceministrė Ina MARČIULIONYTĖ sako, kad dabar svarbiausia - pasinaudoti lietuvių rašytojams atsivėrusiomis galimybėmis, o Kultūros ministerija žada rimtai prisidėti prie mūsų šiuolaikinės literatūros sklaidos užsienyje.


Lietuvos Atgimimo epochą prisiminus
Išsivadavimo raidos skerspjūvis. 1988 - 1990 metai

Šviesa spindi tamsoje,
ir tamsa jos neužgožė.
(Jn 1, 5)

Prie Adomo Mickevičiaus paminklo

Lietuvai praradus nepriklausomybę, prasidėjo ginkluota Lietuvos rezistencija, kurią vėliau pakeitė neginkluotas pasipriešinimas pavergėjui. R. Kalantos iššūkis totalitariniam režimui, pogrindžio spauda ("Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika", "Aušra", "Vytis" ir kt.), Helsinkio grupės, Lietuvos laisvės lygos, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto bei kitų organizacijų veikla neleido išblėsti vilčiai, jog klaikią okupacijos naktį, anksčiau ar vėliau, pakeis skaisti laisvės ryto aušra. Antisovietinio pogrindžio veikloje bendradarbiavę tėvynainiai neišvengė suėmimų ir turėjo iškentėti tremties, kalėjimų ar specialių psichiatrijos ligoninių baisumus. Daugelis rezistentų taip ir nesulaukė tautinio atgimimo pradžios...


Rojus virto pragaru

Per teroristinį išpuolį Indonezijoje žuvo per 190 žmonių

Indonezija - salų valstybė. Balio sala, kuri jau seniai laikoma turistų rojumi, yra viena mažiausių ir užima tik 5,6 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą. Nepaisant to, kad Indonezijoje neramumai ir susirėmimai tarp įvairių etninių ir religinių grupių vyksta nuo pat jos paskelbimo nepriklausoma valstybe 1945 metais, Balio saloje visada buvo ramu. Tai nieko neturėtų stebinti, nes šalyje gyvena net 150 tautų, kurios kalba skirtingomis kalbomis bei dialektais, išpažįsta įvairias religijas. Taip pat Indonezijoje visą laiką kėlė maištus komunistai, kurie turėjo savo žmonių net armijos vadovybėje. 1965 metais rugsėjį komunistai bandė surengti valstybės perversmą. Jam nepavykus, komunistų partija buvo uždrausta. Pastaruoju metu labai suaktyvėjo islamistai. Tačiau Balio sala buvo laikoma pati saugiausia vieta visoje Indonezijoje, o pajamos iš turizmo yra gana solidus valstybės biudžeto pajamų šaltinis.


Atšiaurios žiemos belaukiant

Ventės rage dirbantys ornitologai teigė, kad dar niekada neregėję tokio tiesiog paniško paukščių skridimo į šiltuosius kraštus. Tą patvirtino ir prancūzų praktikantas, dirbantis Ventės rage. Todėl ornitologai pranašauja būsiant atšiaurią žiemą. Pažįstamas gamtininkas, vienos aukštosios mokyklos dėstytojas, irgi pritarė tokioms niūrioms prognozėms, bet pastebėjo, jog tai dar ne visų baisiausia, kas dar gali atsitikti. Pasak jo, gali būti kur kas blogiau, nes visi ženklai rodo, jog rengiasi sugrįžti rusai. Aišku, dėstytojas prašė neminėti jo pavardės, nes, paskelbus ją ir dar su tokiomis jo mintimis, jį bemat išmestų iš darbo. Anot dėstytojo, toje aukštojoje mokykloje, kurioje jis dirba, dauguma profesorių ir dėstytojų taip persiėmusių prokomunistinių pažiūrų, jog, pavyzdžiui, vien paminėjus profesoriaus V.Landsbergio pavardę, kyla tiesiog isterija. Dėstytojas dar sakė, kad netgi tokie sovietinės nostalgijos apimtieji, kaip Seimo nariai J.Veselka ir R.Pavilionis, yra "baltesni" už jo Alma Mater profesorius ir dėstytojus. Atrodo, vargu ar kas nors dar gali pralenkti minėtus bičiulius, tačiau, pasirodo, tokių esama. O J.Veselkos ir R.Pavilionio viešai skelbiamų pareiškimų net negalima pavadinti prorusiškais. Jie kur kas labiau panašūs į stalinistinius. Juk šlovinti antruoju Stalinu vadinamą Irako diktatorių Sadamą Huseiną drįsta nebent koks gatvės rėksnys.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Latvijos Bažnyčios teigiamai vertina parlamento rinkimų rezultatus

Prie Maldos pusryčių stalo Prezidentas kvietė siekti santaros

Lietuva Frankfurte: elegantiška, šviesi, graži

„Sudužusi malda“

„Likviduoti Skirmantą“

Baltas „litvakas“ - raudonų juodųjų vadas