Atnaujintas 2002 m. lapkričio 15 d.
Nr.86
(1093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Likimai
Visuomenė
Nuomonės
Lietuva


PRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

Kviečiame prenumeruoti "XXI amžių!"

Šiame numeryje:

IŠNIEKINTIEJI

Ar surasime priešnuodį nuo smurto viruso?

Televizorius: draugas ar priešas?

Vertybių skalėje ir už jos ribų

Sunku suprasti tokį poelgį

Prenumeratos "Lietuvos pašto" skyriuose kaina vienam mėnesiui:

24 puslapių trečiadienio numerio - 9,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 8,8 Lt,
16-20 puslapių penktadienio numerio - 6,5 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,0 Lt,
abiejų savaitės numerių - 16,0 Lt,
pensininkams ir invalidams - 14,8 Lt.

"XXI amžius" "Lietuvos spaudos" kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik “Sąjūdžio” kioske (Gedimino g.1), “Katalikų pasaulio” leidyklos knygyne (Dominikonų g.6) bei kioske Tilto ir T.Vrublevskio gatvių sankryžoje; Kaune - LPKTS kioske (Laisvės al. 39);
Kitur “XXI amžius” pardavinėjamas tik katalikiškos spaudos kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių.
“XXI amžių” geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Atlaidai šiuolaikiniame mieste: pragiedrulis ar trukdis?

Vilniaus Aušros vartų atlaiduose

"Liturginiame maldyne", išleistame 1984 metais, apie atlaidus rašoma: "Kai mums per išpažintį jau atleista nuodėmių kaltė ir amžinoji bausmė, dar lieka laikinoji bausmė, kuri turi būti atlikta arba skaistykloje, arba čia, žemėje, atgailos dvasia kenčiant šio gyvenimo vargus, nelaimes, patiriamas skriaudas; bet ji gali būti panaikinta ir atlaidais. Atlaidai yra panaikinimas laikinosios bausmė už jau atleistas nuodėmes". Kiekvienas praktikuojantis katalikas žino, jog, norint gauti atlaidus, reikia atlikti išpažintį, priimti Komuniją, pasimelsti Popiežiaus intencija ir nebūti prisirišusiam prie jokios nuodėmės. Tai atliekama ne tik per didžiąsias šventes, bet ir kurios nors bažnyčios vardo šventėje - per pagrindinius atlaidus.
Vykstant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos didiesiems atlaidams, Šv.Teresės - Aušros Vartų parapijos klebonas mons. Edvardas Rydzikas lapkričio 12-ąją pakvietė žurnalistus į pokalbį "Atlaidai šiuolaikiniame mieste: pragiedrulis ar trukdis?". Diskusijoje dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, mons. E.Rydzikas, kun. Vaclovas Aliulis, MIC, kun.Julius Sasnauskas, OFM, Vytautas Ališauskas, Paulius Subačius.
Buvo prisiminti tradiciniai parapijų atlaidai XX a. pirmojoje pusėje ir vėliau. Iki pat sovietų okupacijos 1940 metais parapijų atlaidai buvo religinė šventė su daugelio tikinčiųjų išpažintimi ir Komunija, įspūdingu pamokslu, religinių ir tautinių organizacijų kultūrine visuomenine programa. Tai buvo ir kaimyninėse parapijose gyvenančių giminaičių, bičiulių, pažįstamųjų susitikimas.


Kolumbijoje pagrobtas arkivyskupas

Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas, Sipakviros arkivyskupas Chorchė Chimenesas

EPA-ELTA nuotrauka

Pirmadienį Kolumbijoje kairieji sukilėliai pagrobė arkivyskupą. Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas, Sipakviros arkivyskupas Chorchė Chimenesas kartu su kun. Desiderijumi Orchuela buvo pagrobti netoli Bogotos. Manoma, kad atsakomybė už dvasininko pagrobimą tenka marksistinei grupuotei Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos (FARC). Kartu su arkivyskupu piktadarių rankose atsidūrė jį lydėjęs kunigas.
Už 40 kilometrų nuo šalies sostinės esančio Sipakviros miesto meras Evertas Bustamentė papasakojo, kad pirmadienį anksti rytą arkivyskupas automobiliu išvažiavo į Pačo miestelį, esantį už 20 kilometrų, dalyvauti religinėse iškilmėse. Vidurdienį vairuotojas ir hierarchą lydėjęs vienuolis grįžo į Sipakvirą ir pranešė apie arkivyskupo ir kunigo pagrobimą. Pasak jų, incidentas įvyko netoli Bogotos, Topaičio vietovėje.


Bažnyčia atidžiai seka Europos Konstitucijos rengimą

Europos Konvento pirmininkas Valery Žiskaras d'Estenas

V.Žiskaro d'Esteno apsilankymas Vatikane

Nėra ko labai stebėtis, kad spalio 28 dieną, Briuselyje paskelbus būsimosios Europos Konstitucijos preliminarinį projektą, jį rengusio Europos Konvento pirmininkas buvęs Prancūzijos prezidentas Valery Žiskaras d'Estenas pirmiausia apsilankė Vatikane, kur su naujuoju projektu supažindino popiežių Joną Paulių II. Spalio 31 dieną vykusiame susitikime Šventasis Tėvas, vienas atidžiausių Europos integracijos proceso stebėtojų ir skatintojų, V.Žiskarui d'Estenui dar kartą priminė Bažnyčios lūkesčius, kad būsimojoje Konstitucijoje bus pripažintas religijos vaidmuo, taip pat įtvirtintos krikščioniškosios vertybės.
Po susitikimo Vatikane paskelbtame pranešime spaudai teigiama, jog pokalbyje "aptartas būsimosios Konstitucijos projektas", ypač atkreipiant dėmesį į "Europos šalių tikinčiųjų bendruomenės, kuriose jie sudaro daugumą gyventojų, suinteresuotumą, kad būtų parodyta pagarba jų identitetui ir specifiniam įnašui į Europos visuomenės gyvenimą". Popiežius taip pat priminė Bažnyčios pageidavimą, kad Europos Konstitucijoje būtų pripažintas tas "statusas", kurį religinės bendruomenės turi kiekvienoje nacionalinėje įstatymdavystėje. Pats V.Žiskaras d'Estenas, kuris Vatikane taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Andželu Sodanu ir užsienio reikalų ministru arkivyskupu Žanu Lui Toranu, vėliau žurnalistams sakė, kad į Popiežiaus pastabas bus atsižvelgta tolesnėje Europos Konstitucijos projekto tobulinimo eigoje.


Šeimyninės rangos metodais

Kai kurie politikai ir politikuojantieji vis aiškiau pasirodo nuolat užsigaubę savo sovietizmo raudonąją skraistę. Štai Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R.Pavilionis kartu su žmona (irgi Vilniaus universiteto profesore) A.M.Pavilioniene paskelbė įkuriantys "Šviesos lygą", kuri būsianti aktyvi pacifistinė, antimilitaristinė organizacija, ateityje peraugsianti į politinę partiją. Aišku, Pavilionių šeimynos antivakarietiška pozicija seniai žinoma: jų "naujai apsireiškusi" "Šviesos lyga" tėra tik sovietiniais laikais skelbtos "kovos už taiką" visokiausių KGB sukurtų organizacijų pakaitalas. Tiesa, minėta lyga skleis ne tik pacifistines idėjas, bet ir kovos už Lietuvoje skriaudžiamus homoseksualistus bei dar keistesnes seksualines mažumas. Matyt, patirties Pavilioniai turi pakankamai. Pamenate R.Pavilionio “racionalizacinį” pasiūlymą, būnant jam Vilniaus universiteto rektoriumi, leisti nesusituokusiems studentams gyventi bendrabučių bendruose kambariuose? Sprendžiant iš Lygos iniciatorių, dabar, ko gero, be "šviesos", ir kokių nors gėjų ar lesbiečių lygą įkurs. Šeimyninė Pavilionių ranga atsiskleidžia visu gražumu. Aišku, ne jie pirmi ir ne paskutiniai. Šeimyninė ranga klesti ir naujojoje Premjero šeimynoje, jau nekalbant apie kitų valdančiųjų veikėjų šeimas, tikras ar sukurtas mafijos "šeimų" pavyzdžiu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija