Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Kurkime visiems mielą Vilnių
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
Vilniaus miesto rinkimų programa

Konservatoriai net kelias kadencijas vadovavo Vilniaus savivaldybės tarybai. Jie buvo svarbiausia politinė jėga, atvedusi Lietuvą prie Europos Sąjungos slenksčio, tuo pačiu prie finansinių ES struktūrinių fondų. Po praėjusių rinkimų TS(LK) išliko valdančioje koalicijoje kartu su liberalais. Gana didelė darbo patirtis, svarbus savivaldos įdirbis buvo tie faktoriai, kurie sąlygojo ateities programos parengimą.
Nors konservatoriai šią kadenciją dirbo kartu su liberalais, jie blaiviai ir kritiškai vertina kai kurias tendencijas: miesto gražinimo darbai tampa fasadine kultūra, gausu populistinių ir brangiai atsieinančių akcijų. Sostinė virsta tarsi į du miestus: išpuoselėtą, akiai patrauklų, klestintį centrą ir užmirštus mikrorajonus su apleistais, duobėtais kiemais, prišiukšlintais miškeliais ir paežerėmis, aptriušusiais, iš sovietmečio paveldėtais blokiniais namais, menka infrastruktūra sodų ir individualių namų kvartaluose. Be to, centralizuojamas lėšų skirstymas, monopolizuojama reklamos rinka, mažinamos seniūnų galios, vis mažiau paisoma bendruomenių nuomonės.