Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Kam tarnauji, uniformuotas žmogau?

Kauno įgulos karininkų ramovėje buvo pristatyta Leonardo Demikio ir Edmundo Simanaičio sudaryta dokumentinės publicistikos knyga “Tebesitęsianti akistata”, turinti intriguojančią paantraštę – “Atgyja tai, kas ir nebuvo numirę”. Perskaičius ją nuodugniau, išryškėja pagrindinis knygos sudarytojų sumanymas per konkretų įvykį – visuomeninės organizacijos Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) vardu surengtą ir demaskuotą provokaciją - parodyti visą gretą posovietinę visuomenę varginančių problemų. 1999 metų lapkritį “Lietuvos aidas” paskelbė tęstinį paskvilį apie krašto apsaugos viceministrą, neva išdavusį laisvės kovotojų būrį ir Tauro apygardos štabą. Per dvejus metus trukusius teismus provokatoriai nesugebėjo pagrįsti nė vieno iš mestų kaltinimų. Melas, klastotės, šmeižtai buvo demaskuoti. Vienas provokatorių nubaustas, o “Lietuvos aidas” įpareigotas atlyginti moralinę žalą “Tremtiniui”. Taip pageidavo nukentėjusysis.
Knygoje E.Simanaitis nesigina ir niekam nesiteisina dėl nepadarytos kaltės. Ir jo ginti nereikia. Pakanka Temidės verdikto. Tačiau žuvusiųjų, kurie patys apsiginti jau negali, ir gyvųjų laisvės kovotojų orumą bei garbę, o taip pat laisvės kovų teisumą privalu ginti visomis teisiomis priemonėmis. Ir ši knyga vertintina kaip tokios gynybos faktas antrojo iškovotos laisvės dešimtmečio sąlygomis. Žuvusiųjų auka palengva pereina į legendų erdvę, tampa sakraline ir tautinės savivokos neatsiejama dalimi, moraliniu valstybingumo pamatu. Tą pamiršę nebūtume verti tapti Vakarų demokratijos piliečiais.