Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Rinkimai: pinigai ir atidirbinėjimai

Žiniasklaidoje pasirodė pranešimai apie tai, kas ir kiek tūkstančių litų paaukojo pretendentams į Prezidento postą. Aišku, paskelbtos sumos tėra tik maža dalis milžiniškų pinigų, pamėtėtų kandidatams ir partijoms. Bet ir iš to, kas paskelbta, galima susidaryti pakankamai aiškų vaizdą, kas iš tiesų valdo ir grobia, o atliekamus dalija. Ir kam reikės už tai atidirbti. Nesakoma ir niekur neskelbiama, kiek šimtų tūkstančių ar milijonų gauta iš ten, kur saulė teka. Nors, tiesą sakant, ir taip aišku, kad be tūkstančių iš Rusijos neapsieita. Juk ne be reikalo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos, ir Seimo pirmininkai, jau nekalbant apie mažesnius veikėjus, buvo iškviesti į Maskvą. Apie tuos mažesniuosius oficialiai ir žiniasklaidoje nekalbama, bet kad jie – dažni svečiai Maskvos koridoriuose, kantriai laukiantys už durų, kol koks nors penktos eilės rusų valdininkėlis teiksis pakviesti instrukcijų, visi puikiai žino. Greitai ir instrukcijų nebereikės. „Gazprom“, „Jukos“ jau ir taip Lietuvoje tvarkosi kaip namuose. Ir tai sako ne rusofobu apšauktas prof. V.Landsbergis, o tikras rusas, buvęs KGB generolas Olegas Gordijevskis, dabar gyvenantis Didžiojoje Britanijoje. Štai ką jis teigė: „Baltijos valstybėms turėtų būti visiškai akivaizdu, kad Rusija yra tiesiog kolosali grėsmė jų saugumui visais atžvilgiais: politiniu, ekonominiu, moraliniu - visiškai visais atžvilgiais“.
Socialdemokratai ir visi, kas tik netingi, keikdami amerikiečių bendrovę „Williams“, nė žodeliu neužsimena, kad Rusijos „Jukos“, nuo birželio gavusi „Mažeikių naftą“, „pelningai“ dirbdama pridarė milijoninių nuostolių. Taip bus ir ateityje, nes „pragmatiškasis“ ūkio ministras pasirašė dokumentą, faktiškai įteisinantį nuostolingą „Jukos“ veiklą Mažeikiuose dar penkeriems metams. „Gazprom“ už 100 milijonų litų įsigijo dar Kauno elektrinę, o netrukus įsigis ir „Lietuvos dujas“. Ir įsigis už paties padiktuotą kainą. Beveik trečdaliu mažesnę, nei oficialiai pageidavo Lietuva. Tačiau Maskva jau seniai nekreipia jokio dėmesio į Lietuvos pageidavimus. Ypač pastaruoju metu, kai visa valdžia atsidūrė socialdemokratų rankose. Tiksliau, jų vado vienvaldystėje.