Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

„Gyvenimas man kaip jūros spalvota banga…“
Pokalbis su profesore Ona VOVERIENE

Prof. Ona Voverienė

Ona Voverienė- Lietuvos moterų lygos pirmininkė, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narė, buvusi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos sistemų katedros profesorė. Ji yra parašiusi 19 darbų atskirais leidiniais, tarp jų monografijas – „Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje“ (V., 1997), „Bibliometrija“ (V., 1999) ir kartu su bendraautorėmis - „Lietuvos mokslinės mokyklos“ (V., 2002). Profesorė taip pat yra daugybės straipsnių autorė. Ją kalbina Elona GUBAVIČIŪTĖ.

Jūs esate Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narė nuo pat partijos įsikūrimo pradžios. Gal galėtumėte pasakyti, kodėl ši partija šiandien sunkiai skinasi kelią mūsų visuomenėje?
Taip, aš esu Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narė nuo pat partijos įsikūrimo pradžios, 1993 metų gegužės. Per dešimt metų TS(LK) buvo visko: ir skrydžių, ir nuosmukių, buvo ir labai sunkių dienų, kaip ir visoms dešiniosioms partijoms, kurioms ardyti ir naikinti labai daug dėmesio skyrė aktyviai Lietuvoje veikianti Penktoji kolona.


Paminklas šiurpiausiam Lietuvos istorijos laikotarpiui

Apie rengiamą daugiatomį vardyną “Lietuvos gyventojų genocidas” pasakoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Archyvinio vardynų skyriaus vadovė Birutė Burauskaitė

Kaip kilo sumanymas imtis šio milžiniško darbo?
Dar Atgimimo laikais prie Sąjūdžio buvo sudaryta komisija stalinizmo nusikaltimams tirti, kuri surinko labai didelį archyvą įvairių pasakojimų, dokumentų, autentiškų liudijimų apie sovietinio režimo vykdytas represijas Lietuvoje ir apie nukentėjusius žmones. Buvo sumanyta visą tą medžiagą pateikti visuomenei, tada ir nuspręsta leisti vardynus. Stalinizmo laikotarpį suskaldėme chronologiškai į tam tikrus etapus, ir 1992 metais išėjo pirmas tomas, apimantis pirmosios sovietų okupacijos laikotarpį. 1999-aisiais jį išleidome pakartotinai. Jame įtraukta 31 tūkst. asmenų, pažymėta, kur jie buvo išvežti, kokias represijų formas patyrė.
1998 metais pasirodė antrosios okupacijos (1944-1947 metų) laikotarpiui skirto tritomio pirmoji knyga (A-J), netrukus turi išeiti antroji (K-S) ir pradėta rengti trečioji (iki Ž). Stengėmės sudėti viską, ką sugebėjome surinkti iš įvairiausių šaltinių, tačiau pagrindinę medžiagą sudaro archyviniai dokumentai ir žmonių užpildytos anketos. Anketų turime daugiau kaip 150 tūkst. Archyvinė medžiaga – tai baudžiamosios, tremties bylos, įvairus susirašinėjimas su žmonėmis.