Atnaujintas 2003 m. vasario 26 d.
Nr.16
(1120)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Susitikimai
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Nuomonės
Pasaulis
Politikos užkulisiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prisimintas vaikų literatūros klasikas

Sausio pabaigoje Rašytojų sąjungos klube paminėtas vaikų literatūros klasikas, vienuolikos knygų autorius Vytautas Tamulaitis. Rašytoją pristatė Vilniaus zanavykų bendrijos klubo pirmininkas Albinas Vaičiūnas, kūrybą apžvelgė rašytojas ir literatūrologas dr. Jonas Linkevičius, kalbėjo V.Tamulaičio premijų laureatai Martynas Vainilaitis ir Jonas Strielkūnas. Buvo skaitomos V.Tamulaičio kūrinių ištraukos.
Tamulaičių šeimoje, įsikūrusioje Sutkiškiuose (Šakių r.), ant aukšto Nemuno kranto, užaugo du broliai rašytojai – Stasys (1909-1982) ir Vytautas (1913-1993) bei dvi seserys - mokytojos Ona ir Jadvyga. Ypač graži ir unikali gamta turėjo įtakos visai Vytauto kūrybai. Augalai, vabzdžiai, gyvūnėliai - tai jo apsakymų herojai, žadinę mažųjų skaitytojų vaizduotę, skatinę meilę viskam, kas gyva. Kūrinėliai grindžiami krikščioniškosios etikos nuostatomis.
Prieškario Lietuvoje V.Tamulaičio kūryba vaikams buvo itin mėgstama ir populiari. 1935 metais išleistos dvi knygos „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ ir „Kiškelio užrašai“, 1937 metais - taip pat dvi – „Ateina pavasaris“ ir „Vytuko užrašai“. „Naktis ant Nemuno“ išėjo 1938 metais. Nepaliovė V.Tamulaitis rašyti ir emigracijoje.