Atnaujintas 2003 m. vasario 26 d.
Nr.16
(1120)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Susitikimai
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Nuomonės
Pasaulis
Politikos užkulisiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvių pėdsakais Amerikoje:
4. Lietuviški miesteliai Pensilvanijoje

Lietuvių katalikiškos kapinės Skrantone

…Hazelton, Girardville, Wilkes Barre - tai vis lietuviški miesteliai Pensilvanijos valstijoje, kuriuos mes aplankėme. O kiek tokių liko neaplankytų? Skrantono vyskupijoje dar yra Duryea, Eynon, Forest City, Kingston, Pittston; Allentowno vyskupijoje - Easton, Brackville, Maizeville, Middleport, Minersville, New Philadelphia, Reading, St.Clair… Tuose miesteliuose yra arba buvo lietuviškos parapijos. Minėtose vyskupijose yra 25-ios lietuviškos parapijos, kai kurios veikia, kai kurios sujungtos su lenkiškomis, kai kurios jau uždarytos, viena iš jų nugriauta. Buvome tik vienos valandos kelio atstumu nuo Binghamptono miestelio jau Niujorko valstijoje. Šiuos pavadinimus išvardijau sąmoningai, kad nežinantiems šių vietovių (tokiems, kokia iki kelionės buvau aš) susidarytų pritrenkiantis įspūdis - kiek ten gyventa lietuvių! Bet tai tik miesteliai, kur tautiečių būta labai daug ir kur pastatytos bažnyčios. O juk, reikia manyti, buvo jų ir kitose vietovėse, kur veikė akmens anglies kasyklos, tik ten jų buvo arba mažiau ir jie neįstengė pasistatyti savų bažnyčių, arba nebuvo tokie organizuoti ir nekūrė parapijų.