Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prisiminė iškilųjį kraštietį

Ambasadorius Algirdas Žemaitis – Žaliosios mokyklos svečias

Moksleiviai puolė vartyti dar dažais kvepiančią knygą apie gyvenimą žmogaus, kurio vardu pavadinta jų mokykla

Romo ČĖPLOS nuotraukos

2001 m. gegužės 25 d. Vilkaviškio rajono Tarybos sprendimu pirmajai rajone pagrindinei – Žaliosios mokyklai suteiktas vardas. Teisę vadintis Vinco Žemaičio – vieno įžymiausių Lietuvos miškininkų, etnologo, istoriko, žurnalisto, visuomenės veikėjo, palikusio ženklų pėdsaką mūsų tautos ir valstybės gyvenime, – vardu ši mokykla išsikovojo per ilgus metus. Pernai, minint V.Žemaičio mirties 19-ąsias metines, mokykloje vyko šio vardo suteikimo iškilmės.

Pristatė knygą

Šiemet mokykla minėjo V.Žemaičio mirties 20-ąsias metines ir valstybės atkūrimo 85-ąjį jubiliejų. Ta proga mokykla pasipuošė mokinių sukurtu herbu, renginį pagyvino moksleivių literatūrinis montažas, dainos. Programą paįvairino Vaikų muzikos mokyklos mokytojai ir moksleiviai: kanklininkės, akordeonistai, birbynininkai.
Renginyje dalyvavo Švietimo skyriaus vedėjas A.Serneckas ir vyr. specialistė A.Finagėjevienė, Marijampolės miškų urėdijos atstovai, V.Žemaičio sūnus Algirdas, giminaitė Laima Grigienė su sūnumi Giedriumi. Buvo pristatoma knyga “Nuo Šeimenos krantų” apie V.Žemaitį – miškininką, etnologą, visuomenės veikėją. Ją išleido “Valstiečių laikraštis”, parėmė sūnūs: Klyvlende (JAV) gyvenantis kunigas Kęstutis ir buvęs ambasadorius prie FAO Algirdas, dabar gyvenantis Vilniuje. Knygos sudarytojas žurnalistas Bernardas Šaknys pratarmėje sako, jog šia knyga pirmąkart norėta išsamiau apibūdinti bei apžvelgti nepelnytai primirštą V.Žemaičio palikimą. Didžiąją knygos dalį sudaro paties V.Žemaičio parašytos jaunystės atsiminimų nuotrupos, kurias ketino išleisti atskiru leidiniu. Pateikti reikšmingesni V.Žemaičio darbai: knygos, monografijos, vertimai, publicistiniai straipsniai, taip pat amžininkų atsiminimai ir darbų bei kūrybos vertinimai, padedantys paryškinti V.Žemaičio asmenybę, atskleisti jo visumą. Dar pasakojama, kaip V.Žemaičio kūrybą ir darbus pasitiko Lietuva. Čia atsispindi jo gimtojo Andriškių krašto dabartinis gyvenimas ir žmonių viltys.

Netikėtos įžvalgos

Pristatydamas šią knygą, Krašto muziejaus direktorius A. Žilinskas minėjo kelis malonumus, kuriuos patyrė ją skaitydamas. Pirma, galėjo sugrįžti į vaikystę ir pajausti sielos išlaisvinimą. Antra, V.Žemaitį atrado kaip pranašą, prieš pusšimtį metų drauge su kitais prognozavusį Lietuvos ateitį Europos valstybių federacijos sudėtyje. Trečia, patiko gražūs, šilti atsiliepimai apie mokinius ir mokytojus, kurie kuria nuostabią aplinką ir augina tyrą sielą kiekvieno vaiko širdyje. Gražiai aprašyti kapsų, zanavykų papročiai, užrašytos dainelės.

Trumpiausia kalba ir brangiausia dovana

Trumpiausią – “diplomatinꔖ kalbą pasakė A.Žemaitis: mokyklai – klestėti, vaikams – augti gerais lietuviais ir džiaugtis, kad gyvena laisvoje Lietuvoje.
Po to mokyklos direktorė Daiva Pačkauskienė ir A.Žemaitis sustojo prie renginio dalyvių akis masinusios didelės krūvos knygų "Nuo Šeimenos krantų". Po vieną egzempliorių buvo įteikiama mokytojams ir mokiniams, ambasadorius kiekvienam spaudė ranką. Netrukus sušiureno dar dažais kvepiantys lapai, kiekvienam kuteno savimeilę pirmajame lape vardinis įrašas, jog tai Algirdo ir Kęstučio Žemaičių dovana būtent jam. Negana to, ambasadorius droviesiems kaimo vaikams nuoširdžiai paaiškino, kodėl sveikinantis reikia žvelgti žmogui į akis.

Šventė kaimui

V.Žemaičio mirties metinės prisimintos ir Sūdavos kaimo muziejuje, į kurį žmonės susirinko po šv. Mišių, aukotų už V.Žemaitį ir laisvą Lietuvą Žaliosios parapijos bažnyčioje. Muziejaus vedėja mokytoja R.Naujokaitienė parengė parodėlę, atspindinčią iškilaus kraštiečio gyvenimo kelią. Ji priminė, jog V.Žemaitis yra užrašęs ir palikęs istorijai pirmųjų valstybės atkūrimo metinių (1919 m.) minėjimo Vilkaviškyje faktus ir nuotaikas.
Renginyje programą parodę Sūdavos vidurinės mokyklos moksleiviai vilkėjo jaunųjų miškininkų uniformomis. Dalyvavo V.Žemaičio sūnus Algirdas, nemažai giminaičių, kaimo bendruomenės narių, Klausučių seniūnė G. Skystimienė. Knygą "Nuo Šeimenos krantų" pristatė B. Šaknys. Leidinio egzempliorių buvo padovanota ne tik Sūdavos kaimo muziejui ir giminaičiams, bet ir visiems renginio dalyviams. O svečiams didelį įspūdį paliko kaimo muziejus, turintis itin daug to krašto praeitį atskleidžiančių eksponatų.

Birutė NENĖNIENĖ
Žalioji, Vikaviškio rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija