Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vyskupai ragina eiti su vieninga Europa ir drąsiai pasitikti ateitį

Šv.Kazimiero, Lietuvos ir pasaulio lietuvių jaunimo globėjo, dieną Lietuvos vyskupai paragino visus šalies piliečius dalyvauti referendume dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. (Kreipimosi tekstą publikavome praėjusio penktadienio numeryje.)
Ta proga surengtoje spaudos konferencijoje kardinolas A.J.Bačkis sakė, kad ganytojai jaučia moralinę pareigą pasisakyti už stojimą į Europos Sąjungą. Kreipimasis visų pirma skirtas tikintiesiems, tačiau vyskupams rūpi visų Lietuvos žmonių gerovė ir visos Europos tautų bendras gėris. Vyskupų nuomone, būsimas referendumas yra toks svarbus įvykis, kad niekam nevalia likti nuošalyje.
„Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo buvo siekiama pertvarkyti Lietuvos gyvenimą pagal principus, kurių laikosi Vakarų pasaulis. Tai ne tik demokratija, laisvos rinkos ekonominis modelis, bet taip pat ir pagarba žmogaus teisėms, socialinis teisingumas, solidarumas tarp tautų, sąžinės laisvė ir valdžios tarnavimas savo žmonėms. Taip jau gyvena daugelis Vakarų Europos kraštų, ir, ačiū Dievui, per trylika metų ir pas mus toli nueita į tą pusę: pasikeitė ir žmonių galvosena, ir įstatyminė bazė,“- sakė kardinolas. Jis mano, kad jau esame europiečiai, bet dar stovime ant Europos Sąjungos slenksčio – durys atsivėrusios ir atėjo laikas žengti paskutinį žingsnį, t.y sugrįžti į Europos tautų šeimą, kuriai priklausome nuo Mindaugo laikų. „Esame suaugę su krikščioniška Europa ir šiandien viešai sakome, kad norime joje būti“.


Spektakliai scenoje ir užkulisiuose

"Nepriklausomi“ dienraščiai nepaliauja mėgautis aprašinėdami tariamos aiškiaregės Lenos Lolišvili nepaprastas galias, gydant vandeniu ir tualetiniu popieriumi, gyvenimą ir jos veiklos Lietuvoje istorijas. Pateikiamos netgi „dokumentų“, įrodančių šios „aiškiaregės“ nepaprastus sugebėjimus gydant beviltiškas ir mirtinas ligas, faksimilės. Pati stebukladarė skundžiasi, jog Sveikatos apsaugos ministerijos valdininkai, nepaisant A.Brazausko pareikšto pasitikėjimo, nesuteikia jai licencijos gydyti žmones. Esą taip ir pasakė: “Eik lauk, gruzine, niekas tavo paslaugų neprašo!“ Tiesa, pasigyrė, kad ją užtarė net du buvę sveikatos apsaugos ministrai: Jurgis Brėdikis ir Juozas Olekas. Matyt, todėl pastarojo karjera dabar kyla kaip ant mielių. Pats A.Brazauskas, priverstinai parašius prašymą apie atsistatydinimą „jaunesniųjų brolių“ socialliberalų deleguotam sveikatos apsaugos ministrui K.R.Dobrovolskiui, pasiūlė naujuoju sveikatos sergėtoju paskirti Socialdemokratų frakcijos Seime seniūną J.Oleką. Ta rokiruote buvo suvaidintas eilinis politinis spektaklis, atseit atsižvelgiama į prezidento R.Pakso reikalavimus reformuoti Ministrų kabinetą.