Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kristaus kančios atminimo savaitė

Verbų sekmadienis prie Vilniaus Arkikatedros

Eltos nuotrauka

Sekmadienį, balandžio 13-ąją, šventėme Verbų sekmadienį. Daugelyje Europos šalių ši diena dar vadinama Palmių sekmadieniu. Minimas garbingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę prieš savo baisiąją kančią. Minios tada klojo Jam po kojomis palmių šakas ir šlovindami šaukė: "Osana! Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu".
Šiam įvykiui prisiminti jau nuo šeštojo amžiaus krikščionys ėmė rengti procesijas su palmių šakomis. Lietuvoje Verbų sekmadienį bažnyčiose šventinamos kadagio ar sprogstančio gluosnio šakelės.
Nuo Verbų sekmadienio prasidėjo Didžioji savaitė - Kristaus kančios ir mirties atminimo dienos.
Didįjį ketvirtadienį, dešimtą valandą šv. Mišias šioje svarbiausioje mūsų šventovėje aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Dalyvaus visi arkivyskupijos kunigai. Mišių metu bus šventinami aliejai, naudojami tikinčiųjų patarnavimams teikiant sakramentus.
Didįjį ketvirtadienį 19 valandą Vilniaus Arkikatedroje kardinolas A. J. Bačkis aukos ir Paskutinės vakarienės šv. Mišias.
Didįjį penktadienį iš Vilniaus Arkikatedros bus einamas Kryžiaus kelias į Trijų kryžių kalną. Eisenai vadovaus kardinolas A. J. Bačkis. Jis vadovaus ir Didžiojo šeštadienio iškilmingoms Velyknakčio šv. Mišioms, kurių pradžia - 21 valandą.
Kaune Didįjį penktadienį 20 val. iš Šv. Gertrūdos bažnyčios į Kauno Arkikatedrą bus nešamas kryžius ir apmąstomas Viešpaties kančios kelias. Kryžiaus nešimo procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
Šioje procesijoje kviečiami dalyvauti visi Kauno miesto tikintieji, taip pat jaunimas ir giesmininkai.

XXI, ELTA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija