Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prisiminus dr. Adolfą Damušį

Praėjus mėnesiui nuo dr. Adolfo Damušio (1908 06 16 - 2003 02 27) mirties, Vilniaus ateitininkai surengė šio tauraus žmogaus, mokslininko, visuomenės veikėjo, ateitininkijos puoselėtojo atminimo vakarą. Renginys prasidėjo kovo 27 dienos pavakare Vilniaus Šv.Kazimiero bažnyčioje šv.Mišiomis. Po to arkivyskupijos Jaunimo centro salėje buvo dalijamasi prisiminimais. Dr.Saulius Girnius priminė šio daug Lietuvai nusipelniusio žmogaus gyvenimą.
… Iki 95-ojo gimtadienio buvo likę tik pusketvirto mėnesio. Tikėjomės jubiliejaus dieną jį matyti tokį, kaip visada: aukštą, liekną, tiesų, besišypsantį, besidžiaugiantį Lietuvos laimėjimais, besisielojantį dėl nesėkmių… Deja, jau nebepamatysime.
Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetis buvo intensyvaus rengimosi visas jėgas skirti tėvynės gerovei laikotarpis. 1928 metais baigta Panevėžio gimnazija, 1934-aisiais - Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetas, gautas cheminės technologijos inžinieriaus diplomas, 1937-1938 metais - specializacija Berlyno ir Frankfurto universitetuose, 1940 metais apginta daktaro disertacija „Geležies ir aliuminio deginių santykio įtaka į cemento susitraukimą“.