Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilniaus ir Kauno unija
Regiono plėtros strategija

Prof.Vladas Stauskas

Baltijos jūros regione kaip pavyzdį galima paminėti dešimt Europos didmiesčio (Euro City) statusą turinčių miestų, kurie turi po dvi tris išskirtines savybes: sostinės statusą, strateginės reikšmės komunikacijų mazgus (uostai, svarbios magistralės, geležinkeliai) ir dydį (per milijoną gyventojų). Lietuvoje kol kas neturime objektų, atitinkančių paminėtus kriterijus. Mes dar tik kuriame bendrą ir suderintą šalies regionų vystymo strategijos planą.
Sausio mėnesį Kauno miesto savivaldybėje vykusioje konferencijoje apie Kauno regiono plėtrą dalyvavo mokslininkai, miesto bei Kauno apskrities vadovai. Rengėjai – ES ateities Lietuvos forumo Kauno apskrities taryba, Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno miesto savivaldybė, Kauno apskrities Europos informacijos centras. Koordinatorius - prof.Arimantas Dumčius.
Iki šiol dar tik kuriamas Kauno miesto plėtros planas. Jei būtų suderinama politinė ir pilietinė bendruomenių valia, tai nugalėtų logika, kad Lietuvai galima išauginti Europos didmiestį iš Vilniaus-Kauno urbanistinio ruožo potencialo sujungimo, atkakliai siekiant investicijų iš ES regionų plėtros fondų. Dviejų miestų (Vilniaus-Kauno) unijos (dipolio) idėja atitinka šiuolaikiškos eurointegracijos reikalavimus, kuri teigiamai paveiktų kitų Lietuvos regionų ir visos Lietuvos vystymąsi.


Viduramžių kultūros tyrimai

Praėjusių metų rudenį Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas pakvietė kauniečius į pirmąjį paskaitų ciklą, skirtą viduramžių kultūrai. Nuo kovo 17 dienos projektą tęsia paskaitos, skirtos viduramžių technologijoms. Visa tai – Filosofijos ir kultūrologijos katedros projekto, skirto viduramžių epochai tirti, dalis.
Lietuviams viduramžių Europa buvo tolima, tarsi už patyrimo ribų esanti. Tokia pat nepažįstama viduramžių Europai buvo ir Lietuva. Tik dabar pradedame pažinti tą keistą ir neįprastą reiškinį – viduramžius. Projekto vadovė doc. dr. Lina Šulcienė pakvietė visų sričių mokslininkus, tyrinėjančius šią epochą, pasidalyti savo žiniomis ir susitelkti bendriems tyrimams bei studijoms. Projekto reikalingumą atspindi gausus būrys klausytojų, kurie rinkosi į visas ciklo paskaitas.