Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kova dėl Europos „sielos“

Popiežius Jonas Paulius II ketvirtadienį per katalikų jaunimo šventę Šv. Petro aikštėje stebėjo, kaip paleidžiamas taiką
simbolizuojantis baltas balandis

Vatikanas ketvirtadienį pareiškė viltį, kad, pasibaigus Irako karui, Artimuosiuose Rytuose prasidės “taikos era”. Tai yra iššūkis irakiečiams ir tarptautinei bendrijai, sakoma paskelbtame pareiškime. Vatikanas pažymi, kad kovos Irake turi liautis kiek įmanoma greičiau, kad gyventojai būtų apsaugoti nuo nereikalingų kančių. Katalikų Bažnyčia yra pasirengusi suteikti humanitarinę paramą Irakui.
Popiežius ir kiti aukšti Vatikano atstovai prieš konflikto pradžią priešinosi kariniams veiksmams Irake be Jungtinių Tautų organizacijos pritarimo ir įspėjo dėl padėties paaštrėjimo regione.

Religinių bendruomenių statuso klausimas

Didysis Europos vienijimosi rėmėjas ir skatintojas popiežius Jonas Paulius II nuolat pabrėžia, kad Europos Sąjunga neturi likti tik ekonominė organizacija, kad jos plėtra būtų pagrįsta krikščioniškomis vertybėmis, ypač pagarba žmogaus orumui, ir taika. „Europos Sąjungos plėtra neturi apsiriboti tik ekonomika ir rinkos santykiais, - kalbėjo Šventasis Tėvas, kovo pabaigoje audiencijoje Vatikane priėmęs Liuksemburgo monarchų šeimą – didįjį kunigaikštį Henriką ir jo žmoną kunigaikštienę Mariją Terezą. – Reikia skatinti tokį visuomenės modelį, kuriame būtų gerbiamas asmens orumas bei pagrindinės jo teisės ir kuriame įsitvirtintų santykiai, grindžiami teisingumu, abipuse pagarba ir taikos tarp visų žmonių ir tautų“.


Mūsų Popiežius – Rūpintojėlio atvaizdas

Neseniai internete matyta Šventojo Tėvo nuotrauka paskatino susimąstyti. Joje Jonas Paulius II, apsivilkęs liturginiais šv. Mišių drabužiais, sėdi truputį panarinęs galvą ir veidą pridengęs kairiąja ranka. Šalia tekstas byloja, jog kovo 22 dieną Popiežius pasmerkė karą Irake. Tačiau jo veide nėra jokios smerkiančios grimasos; anaiptol - žvelgdami į Kristaus vietininką pastebime vien susirūpinimą, liūdesį ir gailestį dėl to, kas įvyko. Jo veido išraiška nerodo ir nevilties, nes Šventasis Tėvas puikiai supranta, jog kai žmogų užvaldo neigiamos emocijos, tada jos slopina sveiko proto balsą ir gesina Šventosios Dvasios veikimą.
Nors šiuo atveju Popiežius yra liūdintis, bet jis ir kupinas ramybės bei vidinio susitelkimo. Todėl labai panašus į Rūpintojėlį, kurį mūsų liaudies skulptūra vaizduoja su erškėčių vainiku ir susirūpinusį. Turbūt labiausiai Jėzui, kaip Dievui, žinančiam ateitį, kelia nerimą žinojimas, kad ateityje toli gražu ne visi išgelbėti žmonės pasinaudos išganymo malonėmis.


Šventasis Tėvas paragino siekti taikos

Verbų sekmadienį popiežius Jonas Paulius II, aukodamas šv. Mišias Vatikano Šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo apie 40 tūkstančių jaunuolių, paragino juos „broliškai solidarizuotis“ su savo bendraamžiais, kenčiančiais dėl konfliktų Irake, Šventojoje Žemėje ir kitose šalyse.
Šventasis Tėvas prašė Dievą pasauliui tvirtos taikos , kuri laikosi „ant keturių stulpų - tiesos, laisvės, teisingumo ir meilės“, kaip pažymima palaimintojo popiežiaus Jono XIII istorinės reikšmės enciklikoje „Pacem in terris“, kurios paskelbimo 40-metis buvo minimas balandžio 11 dieną.