Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Šventasis Tėvas paragino siekti taikos

Verbų sekmadienį popiežius Jonas Paulius II, aukodamas šv. Mišias Vatikano Šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo apie 40 tūkstančių jaunuolių, paragino juos „broliškai solidarizuotis“ su savo bendraamžiais, kenčiančiais dėl konfliktų Irake, Šventojoje Žemėje ir kitose šalyse.
Šventasis Tėvas prašė Dievą pasauliui tvirtos taikos , kuri laikosi „ant keturių stulpų - tiesos, laisvės, teisingumo ir meilės“, kaip pažymima palaimintojo popiežiaus Jono XIII istorinės reikšmės enciklikoje „Pacem in terris“, kurios paskelbimo 40-metis buvo minimas balandžio 11 dieną.
Verbų sekmadienis sutapo su Katalikų Bažnyčios pažymima Pasaulio jaunimo diena. Ta proga Toronto arkivyskupijos jaunų žmonių delegacija, kur pernai vyko pasaulinis jaunimo susitikimas, per Šventojo Tėvo rankas perdavė Jaunimo kryžių Vokietijos Kelno arkivyskupijos vaikinams ir merginoms, priimsiantiems Pasaulio jaunimo dienos dalyvius 2005 metais,. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Toronto arkivyskupas kardinolas Aloyzijus Ambrozičius ir Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris.
„Taika yra Kristaus dovana“, - pabrėžė homilijoje popiežius Jonas Paulius II, kuris nuosekliai stojo prieš ginkluotą intervenciją į Iraką, stengdamasis užkirsti jai kelią Vatikano diplomatijos pastangomis ir beveik kasdieniais politikams adresuotais raginimais.
Verbų sekmadienį, švenčiamą pažymint Kristaus atvykimą į Jeruzalę, popiežius Jonas Paulius II priminė šventojo trijų monoteistinių religijų miesto likimą. „Šis taikos miestas, - sakė Popiežius, - daugelį šimtmečių buvo niokojamas smurto, karų ir deportacijų. Tam tikra prasme Jeruzalė gali būti laikoma žmonijos likimo simboliu, ypač dramatiškoje trečiojo tūkstantmečio pradžioje“.
Tradicine procesija Šv. Petro aikštėje Vatikane prasidėjo Velykų Didžiosios savaitės iškilmės.

XXI, PAP-ELTA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija