Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Maršalo lazdą iškeitęs į plunksną

Vilius Bražėnas su „XXI amžiaus“ laikraščio bendradarbe – Lietuvos teisės universiteto teisės specialybės studente Justina Žeižyte

Profesorius Vytautas Landsbergis, sveikindamas žymų visuomenės veikėją Vilių Bražėną devyniasdešimtmečio jubiliejaus proga, jo asmenybę apibūdino karvedžio Napoleono posakiu. „Kiekvienas leitenantas savo kuprinėje nešiojasi maršalo lazdą. O leitenantas Vilius Bražėnas šią maršalo lazdą nudrožė ir pasigamino iš jos aštrią plunksną“, - sakė Seimo narys vertindamas V.Bražėno publicistiką, jo aštrų žvilgsnį į svarbiausius Lietuvos gyvenimo įvykius. „Kol pasaulis bus netobulas, tol Bražėnas su tuo nesitaikstys“, - sakė prof. V.Landsbergis apie jam artimas šios asmenybės branginamas ir aukštinamas vertybes: tėvynės meilę, ištikimybę ir pasiaukojimą tautos laisvei ir tiesai.
„Uždekime ant pilies kuorų laužus, saugokime ir branginkime Lietuvą“, - tardamas padėkos žodį gausiai susirinkusiems draugams, bendražygiams ir svečiams, kalbėjo jubiliatas V.Bražėnas savo garbingos sukakties šventėje Kauno įgulos karininkų ramovėje. Šiuo gilią prasmę turinčiu pasakymu jubiliatas tarsi apibendrino jo pagerbti susirinkusių žmonių išsakytas mintis ir atsakė į savo paties sugalvotą šios popietės svarstymų temą „O kas toliau


Nepalūžę tremtyje

Neseniai Vytautas Sabatauskas atšventė savo 70-ies metų jubiliejų. Jo pasveikinti garbingo jubiliejaus proga susirinko giminės, artimieji, buvę darbo draugai. O kai visi po iškilmių išsiskirstė, Vytautas ilgai negalėjo užmigti. Pro jo akis lyg televizoriaus ekrane prabėgo visas gyvenimas.
Aušo gražus 1941 m. birželio 16-osios rytas. Dešimtmetis Vytukas rengėsi ginti guvulius į ganyklą, kai jų pirkioje atsirado svetimi uniformuoti vyrai. Paaiškino, kad vyksta laikina evakuacija iš pasienio zonos, liepė krautis daiktus ir rengtis kelionėn.
Vytuko motina gerai suprato, kokia jų laukia kelionė, nes dar prieš porą dienų nedidelį Skaudvilės miestelį apskriejo žinia, kad masiškai tremiami žmonės į Sibirą. Kareiviams užstūmus gyvulinio vagono duris, prasidėjo ilga kelionė į nežinią. O į tą nežinią keliavo ne tik Sabatauskai su sūnumis Vytautu ir Eugenijumi. Keliavo daug bendro likimo žmonių.