Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Drąsiai liudykime gyvenimą
Pareiškimas dėl transplantacijos operacijų ir organų donorystės

Artėja balandžio 27–oji, Pasaulinė gyvybės diena. Kaip ir kasmet, prisiminsime visas gyvybes, kurių nesugebėjome išsaugoti patys ar padėti išsaugoti kitiems. Šios dienos maldos bus skirtos prisiminti visus, kurie savo gyvenimais liudijo pagarbą vienai brangiausių žmogui Dievo suteiktų dovanų – gyvenimo vertybei.
Šia proga norime priminti, kad viena temų apie gyvybę yra transplantacijos operacijos ir donorystė, įgalinančios dovanoti gyvybę kitam asmeniui. Pasiūlyti savo organus dar esant gyvam, kai tas pasiūlymas įsigalios tik po mirties, daugeliu atveju yra pagirtinas didžiulės, kitiems gyvenimą dovanojančios, meilės darbas ir gyvybės liudijimas vis labiau įsigalint “mirties kultūros” taisyklėms.
Todėl dar kartą visiems tikintiesiems primename, kad transplantacijos operacijos ir organų donorystė, jei tik donoras ar už jį atsakingi asmenys yra davę aiškų sutikimą, neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui. Toks žmogaus apsisprendimas ir pasiryžimas išties yra labai sveikintinas ir skatintinas. Tad, artėjant Pasaulinei gyvybės dienai, kreipiamės į jus, mielieji broliai ir seserys, kviesdami ryžtis šiam konkrečiam krikščioniškos artimo meilės liudijimo žingsniui ir netikėtos mirties atveju ryžtis tapti donorais bei drąsiai liudyti gyvenimą mirties akivaizdoje.

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS,
Lietuvos Vyskupų
Konferencijos Pirmininkas
Kun. Gintaras GRUŠAS,
Generalinis Sekretorius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija