Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Naujasis Sąjūdis

Žemdirbių protesto mitingas prie Seimo rūmų

Tomo Bauro (ELTA) nuotrauka

Vilniaus Rotušės aikštėje vyko pilietinė akcija-koncertas “Prieš sąmokslą - už Lietuvą!”, sukvietusi vilniečius ir miesto svečius aktyviai paremti buvusį Vilniaus merą Artūrą Zuoką

Eltos nuotrauka

Savaitgalį prie Prezidentūros rūmų S.Daukanto aikštėje, nepaisant žvarbaus oro, susirinko apie tris tūkstančius žmonių, daugiausia jaunimo, protestuoti prieš aukščiausios valdžios – Prezidento ir Premjero suokalbį, nušalinant Vilniaus merą Artūrą Zuoką ir generalinį policijos komisarą Vytautą Grigaravičių. Akcijos metu buvo uždegta šimtai žvakučių ir atnešti gedulo vainikai su užrašais: „Galas pilietinėms teisėms ir piliečių valiai“, „Liūdime laidodami moralią politiką ir Lietuvos ateities viziją“ bei pan. Prie Prezidentūros buvo mėtomas tualetinis popierius, taip išreiškiant nepritarimą su Prezidentu ir kitais aukščiausiais valstybės pareigūnais suartėjusiai „aiškiaregei“, nežinia iš kur atsiradusiai L.Lolišvili. Akcijoje dalyvavo kai kurie politikai – E.Gentvilas, V.Bogušis, G.Steponavičius, Kovo 11-osios Akto signatarai K.Motieka ir R.Ozolas. Pastarasis džiaugėsi piliečių aktyvumu ir teigė jaučiąs, kad Lietuvoje gimsta naujas Sąjūdis. Prie Rotušės aikštės vyko dar viena protesto akcija, į kurią susirinko dar daugiau – apie penkis tūkstančius žmonių. Joje kalbėjusieji politikai piktinosi politiniais suokalbiais, valdžios stagnacija, Lietuvos pilietybės skubiu suteikimu nežinia už kokius nuopelnus Prezidento finansiniam rėmėjui J.Borisovui. Rotušės aikštėje audringomis ovacijomis buvo sutiktas buvęs Vilniaus meras A.Zuokas, pasveikinęs ir paraginęs piliečius ginti savo teises, laisvę ir demokratiją.
Pirmadienį prie Prezidentūros vyko Seimo nario krikščionio demokrato Petro Gražulio sukviestas mitingas, kurio metu buvo reiškiamas nepasitenkinimas Prezidentūros noru atstatydinti generalinį policijos komisarą.
Prezidentūros atstovai „apgailestavo“ dėl masinių protesto akcijų ir teigė, jog tai buvo tik „rinkimų aistros“.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija