Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Po Bagdado užėmimo laukiama permainų Irake

Irakiečiai užnėrė virvę ant kaklo S.Huseino statulai

Priešingai nei tikėtasi, sąjungininkams Irako sostinę Bagdadą užimti nebuvo sunku. JAV karininkai labiausiai baiminosi galimų įnirtingų gatvių kautynių. Bagdado užėmimas prieš karinės operacijos pradžią laikytas vienu pagrindinių tikslų, todėl buvo kuriamas ne vienas galimas šio miesto užėmimo scenarijus.

Bagdado šturmo scenarijai ir rizika

Karo ekspertai prisiminė keletą kitų sostinių užėmimų: Paryžiaus 1944-aisiais, Budapešto 1944–1945-aisiais ir Berlyno 1945-aisiais. Nors Berlyno šturmas tetruko vos tris dienas, raudonoji armija neteko 80 tūkst. karių, todėl Berlyno modelio JAV karo ekspertai atsisakė. Buvo atmestas ir Budapešto išvadavimo modelis dėl galimo pernelyg didelio aukų tarp civilių gyventojų skaičiaus.