Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Jiems „iškrito“ nelaimingas bilietas,
arba
Dūmų be ugnies nebūna

Antanas Venskūnas prie simbolinio
Algirdo Makštučio kapo Ūdrijoje

Karinio laivo katastrofa

1974 m. rugpjūčio 30 d. Juodojoje jūroje, 20 mylių nuo Sevastopolio, katastrofą patyrė karinis laivas „Otvažnyj“. Tą dieną jūroje vyko kariniai mokymai. 10 valandą pagal karinį aliarmą prasidėjo pratybos. Po poros minučių laivugalį sudrebino sprogimas. Kaip vėliau buvo išsiaiškinta, jungiant aparatūrą suveikė zenitinės raketos variklio paleidimo patronas ir įsijungė raketos darbinis variklis, po to – ir raketos startinės pakopos variklis. Užsidegė ir kitos raketos. Laivugalyje įvyko stiprus raketų sandėlio sprogimas. Bortuose atsirado dvi didelės skylės.
Prasidėjo gaisras. Į pagalbą atskubėjo gelbėjimo laivai. Laivas buvo buksyruojamas į seklesnę vietą; 15 valandą, besitęsiant gaisrui, sprogo dar vienas aviacinių bombų sandėlis, vanduo visiškai užliejo šešias laivo sekcijas, ir laivas po šešių valandų kovos su stichija nuskendo 125 metrų gylyje neutraliuose vandenyse.