Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Atsipalaidavimo kaina

Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis lankėsi Maskvoje, kur susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Igoriu Ivanovu. Pastarasis pareiškė esąs patenkintas Kaliningrado tranzito problemos sprendimu, tam pritarė ir Europos Sąjunga. Rusijos užsienio reikalų ministras taip pat žadėjo, jog po sėkmingo Kaliningrado tranzito klausimo sprendimo susidaro galimybė Rusijos Valstybės Dūmai ratifikuoti 1997 metais pasirašytą Rusijos ir Lietuvos valstybinės sienos sutartį. Taip pat pažadėta, kad bus užbaigti ir readmisijos sutarties teisinio derinimo formalumai, o juos suderinus, sutartį bus galima pasirašyti. Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnai akcentavo, kad readmisijos sutarties su Lietuva pasirašymas bus pirmasis tokio pobūdžio Rusijos pasirašytas tarptautinis dokumentas.


Kivirčai be pabaigos

Valdančioji partija vis dėlto ryžosi paaukoti vieną savo iškiliausių veikėjų ir po Č.Juršėno patį ištikimiausią partijos vado bendražygį vidaus reikalų ministrą J.Bernatonį. Nors atsistatydinimo prašymą gavo dar prieš Socialdemokratų partijos tarybos ir prezidiumo posėdį, partijos lyderis ir Premjeras buvo aiškiai nepatenkintas, jog skaudama širdimi sutiko su J.Bernatonio tariamu atsistatydinimu. Pasirodo, visuomenė ir žiniasklaida nesuprato kilnių ministro tikslų… Beje, partijos lyderis kažkodėl nepaminėjo, kad ne tik visuomenė ir žiniasklaida nesuprato vidaus reikalų ministro intencijų. Juk ir kai kuriems valdančiosios partijos veikėjams nusibodo J.Bernatonio pasipūtimas ir arogancija. O labiausiai jo ambicijos tapti dešiniąja partijos vado ir Premjero ranka. Juk tokių valdančiojoje partijoje - per akis. Visiems suprantama, kad vadas - ne amžinas ir anksčiau ar vėliau turės pasitraukti. Tiesa, apie tą pasitraukimą partijos viršūnės ir eiliniai net pagalvoti bijo. Šaltas prakaitas išmuša. Juk faktiškai kito tokio mylimo ir godojamo partijoje nėra ir nenusimato. Nebent susijungtų su prezidentiniais liberalais demokratais, kurių mentalitetas visai artimas buvusių ir esamų nomenklatūrininkų. Tokiu atveju, Didžiojo Gelbėtojo karūna atitektų Prezidentui. Ir tai ne fantazija. Juk po Prezidento rinkimų abi partijos žengia koja kojon. Sakoma, kad politikoje švenčių ir išeiginių dienų nebūna: Premjeras prieš Velykas suspėjo „sutaikyti“ vidaus reikalų ministrą su policijos komisaru, o prieš Atvelykį ministrui reikėjo atsistatydinti. Įdomi kai kurių socialdemokratų „elito“ pozicija dėl šio skandalo. Pavyzdžiui, vienas iš to partinio „elito“ J.Karosas prieš „susitaikymą“ (kuris, kaip kiekvienam buvo aišku, tebuvo tik laiko tempimas) pareiškė, jog ministras privalo atsistatydinti. Tačiau po kelių dienų jau pareiškė priešingą nuomonę. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas valdančiosios partijos viršūnių žaidimuose.