Atnaujintas 2003 m. birželio 11 d.
Nr.45
(1149)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Istorijos vingiai
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis

Susitikimai
Laikas ir žmonės
Žvilgsniai
Proza
Atmintis
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pilietiškumo kūrimosi kelias

Lietuvos Sąjūdžio penkiolikos metų jubiliejus visuomenėje sukėlė prisiminimų ir diskusijų bangą. Birželio 2 dieną politikos savaitraštis „Atgimimas“ (vyr. redaktorė Indrė Makaraitytė), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (departamento direktorius Arvydas Anušauskas) ir Vilniaus universitetas (istorikas Algirdas Jakubčionis), remiant Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, surengė diskusiją „Pilietiškumo kūrimosi kelias“. Diskusijos tikslas - sukviesti prie vieno stalo skirtingų kartų žmones ir išgirsti jų netolimos praeities ir šiandienos vertinimus, atsakyti į klausimus: ar išliko tuomet visuomenę suvienijusios vertybes, kaip jos kito, kodėl šiuo metu sprendžiame tokias problemas, apie kurias Sąjūdžio laikais nė nebuvo pagalvota?
Diskusijos suskirstytos į tris temas. Tai „Sąjūdžio palikimas politinėms partijoms: idealizavimas ar našta“ (pagrindinis pranešėjas doc. dr. Antanas Kulakauskas), „Lietuvos dabarties ir ateities vizijos: nuo sąjūdinės euforijos iki politinio pasyvumo“ (neatvykus pagrindiniam pranešėjui doc. Gintarui Beresnevičiui, temą pristatė Romualdas Ozolas), „Nepriklausomos žiniasklaidos idėjos ir jos transformacijos“ (pagrindinis pranešėjas Gintaras Songaila). Per diskusijas griežtų ribų tarp temų nebuvo laikomasi. Diskusijose aktyviai dalyvavo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai profesoriai Vytautas Landsbergis, Bronius Genzelis, Kazimiera Prunskienė, doc. Romas Batūra, Zigmas Vaišvila, Laima Abraitytė, Kazimieras Motieka, Arvydas Juozaitis.