Atnaujintas 2003 m. birželio 11 d.
Nr.45
(1149)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Istorijos vingiai
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis

Susitikimai
Laikas ir žmonės
Žvilgsniai
Proza
Atmintis
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Europos Konstitucijos projektas ir krikščionybė

Bažnytiniuose sluoksniuose nevienareikšmiškai buvo priimtas gegužės pabaigoje Briuselyje paskelbtas naujosios Europos Sąjungos konstitucijos projekto tekstas, įskaitant jos pirmą kartą pasirodžiusią ir preambulę. Pasidžiaugta, kad Konstitucijoje pripažintas religinių bendruomenių turimas juridinis statusas, tačiau nusivilta, kad Europos konvento parengtame preambulės tekste nėra nei nuorodos į Dievą, nei į krikščioniškąjį kontinento paveldą, kaip tuo ypač rūpinosi popiežius Jonas Paulius II. Konstitucijos projektas bus pateiktas birželio 20 dieną Graikijos sostinėje Atėnuose įvyksiančiame ES „viršūnių“ susitikime, kur turėtų būti patvirtintas galutinis jo tekstas.

Įtvirtintas Bažnyčių teisinis statusas

Dar gegužės viduryje priimdamas keliolikos naujų ambasadorių prie Šventojo Sosto akreditacijos raštus Popiežius savo kalboje jiems pabrėžtinai nurodė būtinumą Europos Sąjungos konstitucijos preambulėje nurodyti religiją ir žemyno krikščioniškąjį paveldą. Jis taip pat pastebėjo, kad, nepaisant pagarbos sekuliariai valstybei, būsimojoje Konstitucijoje turi būti įtvirtinti trys Bažnyčiai svarbūs elementai: religinės laisvės garantija tiek personaliniu, tiek ir kolektyviniu atžvilgiu; nurodomas į privalomą dialogą bei konsultacijas tarp ES ir religinių bendruomenių, taip pat pripažinimas pagarbos tam juridiniam statusui, kurį Bažnyčios ir religinės bendruomenės turi atskirose šalyse. „Šie trys principai įgalina, kad religija apskritai ir konkrečiu atveju būtent krikščionybė taip pat ir ateityje galės suteikti vieningos Europos gyvenimui savo nepakeičiamos svarbos įnašą“, - sakė Šventasis Tėvas.