Atnaujintas 2003 m. birželio 11 d.
Nr.45
(1149)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Istorijos vingiai
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis

Susitikimai
Laikas ir žmonės
Žvilgsniai
Proza
Atmintis
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nepriklausomybės poetas
Poeto Jono Juškaičio septyniasdešimtmečiui

35-ojo “Poezijos pavasario” laureatas Jonas Juškaitis

Kol poetas kalba tik eilėmis, jis išlaiko dievų pateptojo paslaptį. Jį patį kankina toji paslaptis, todėl prabyla proza, bandydamas ją įspėti.
Knygoje „Lyra ant gluosnio“ Jonas Juškaitis taip aiškina savo dvasinę ir literatūrinę genezę: „Mums dar pradinėse mokyklose dėstyta nesuklastota Lietuvos istorija, skaitiniuose su klasikais rasdavome nepriklausomybės auklėtinius Joną Aleksandriškį, Bernardą Brazdžionį, Antaną Vaičiulaitį, Vytautą Tamulaitį, Stepą Zobarską, Liudą Dovydėną, Stasį Būdavą… Dar po karo mokėmės iš nepriklausomybės laikų vadovėlių“. Pasak poeto, jau Jurbarke, mokantis gimnazijoje, jam buvo prieinami visi nepriklausomos Lietuvos metų literatūriniai žurnalai, antologijos. Tad „perskaičiau geriausią lietuvių meno kūrybą“.


Gedulo ir vilties dienai artėjant
Virsk į dainą, skausme

Emilija Kuzavinienė dainuoja „Sadaujos“ ansamblyje

Vilniaus mokytojų namai neleidžia nuobodžiauti nei vilniečiams, nei jų svečiams. Čia puoselėjamas mūsų kultūrai nusipelniusių žmonių atminimas, skamba dainos ir muzika. Balandžio 5 dieną įvyko vakaras, skirtas mokytojos, dainų pateikėjos ir kūrėjos, 1941 metų tremtinės Emilijos Kuzavinienės (1903–1992) gimimo šimtmečiui. Trys autentiški daiktai priminė šią moterį. Nuo laiko pageltusiais lapais dainų sąsiuvinis, languota skara ir ką tik išleista kompaktinė plokštelė “Sese sesiula“, kurioje pateiktos Obelių apylinkių dainos, atliktos folkloro ansamblio „Sadauja“, mūsų laikus pasiekusios E.Kuzavinienės ir jos dukters Editos Meškuotienės dėka. Mokytojų namų Didžiojoje salėje pustrečios valandos skambėjo Obelių krašto dainos, atliekamos įvairių ansamblių: “Sadaujos“, “Kanklelių“, “Krivulės“, Juodšilių Šilo vidurinės mokyklos moksleivių folkloro ansamblio „Šilelis“, kuriam vadovauja Edita Meškuotienė, E.Kuzavinienės šeimos – dukters, dukraitės, provaikaičių. Vilniaus Arkikatedros senųjų giesmių ansamblis, vadovaujamas Janinos Bukontaitės, atliko keletą E.Kuzavinienės pamėgtų ir kadaise kasdien giedotų giesmių. Vakarą vedė Zita Kelmickaitė. Aktorė Gražina Urbonaitė deklamavo E.Kuzavinienės tremtyje sukurtus eilėraščius: „Žvilgsnis pro grotas“, „Grįšiu į tėvynę“, „Virsk į dainą, skausme“. Kaip skausmą lengvino daina ir tikėjimas, norėtume papasakoti plačiau. XXI amžiaus žmogui net sunku įsivaizduoti, kaip herojiškai galima pakelti tik daug išbandymų, nesugniužti iki gyvenimo pabaigos ir išsaugoti dvasios giedrą ir sielos ramybę.