Atnaujintas 2003 m. birželio 11 d.
Nr.45
(1149)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Istorijos vingiai
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis

Susitikimai
Laikas ir žmonės
Žvilgsniai
Proza
Atmintis
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kas šeimininkas?

Lietuvoje lankėsi Rusijos Federacijos Tarybos, tai yra parlamento aukštųjų rūmų Pirmininkas Sergejus Mironovas. Galėtume sakyti, kiek pavėlavęs atsakomasis vizitas, nes prieš penkerius metus aš dukart lankiausi Maskvoje ir net Oriole, kaip Seimo Pirmininkas, pas anuometį Rusijos Federacijos Tarybos Pirmininką Jegorą Strojevą. Beje, tada sutarėme, kad Aleksejevkos kaime Lietuva pastatys kryžių ten žuvusiems 16-osios divizijos kariams iš Lietuvos atminti. Kryžius stovi, vietiniai žmonės renkasi prie jo pasimelsti. Taigi po penkerių metų sveikinome Lietuvoje atitinkamą svečią. S. Mironovas pasakė Seime kalbą, bendravo su valstybės vadovais ir žurnalistais. Pokalbyje su Seimo pirmininku Artūru Paulausku iškėlė klausimą, kuriam švelnų taką jau iš anksto klojo Seimo narys G. Kirkilas. Būtent Kirkilas, užuot pasidžiaugęs, kad Rusija, įsipareigojusi Europos Sąjungai, galų gale ratifikavo sienos sutartį su Lietuva, kaip tik vizito išvakarėse užsipuolė Tėvynės sąjungą, neva jie, tie konservatoriai, ištisus šešerius metus trukdė Rusijai atlikti šį sutarties ratifikavimo veiksmą! Ką galėtume pasakyti dėl tokios nesąmonės? Pirmiausia politikui, kuris nesuskaičiuoja iki šešių, nes neturi tiek pirštų vienoje rankoje, vertėtų susirūpinti, kas kaltas dėl to trūkumo. Taip G.Kirkilas lanksto pirštus nuo 2000 metų ligi 2003-iųjų, ir jam išeina šešeri metai. Tiek laiko, šešerius metus, Rusija vilkino sienos su Lietuva ratifikavimą, nes ją prieš trejus metus nuskriaudė Lietuvos konservatoriai, priėmę okupacijos žalos atlyginimo įstatymą, - aiškino socdemų vyr. propagandininkas ir visi jo atradimo komentatoriai. Dėl tokių silpnų aritmetikos gebėjimų taip pat bus kalti konservatoriai. Kodėl Rusija ligi šiol neturi jokių sienos sutarčių su Latvija ir Estija, p. G.Kirkilas nėmaž nesuka sau galvos - žinoma, Lietuvos konservatoriai pakenkė ir ten.


Šimtadienio fanfaros ir tikrovė

Prezidentūra be didelių iškilmių paminėjo prezidento Rolando Pakso buvimo valdžioje šimtadienį. Nežinia, kodėl kai kurie politologai aiškino, kad Prezidentas yra vos ne opozicijoje dabartinei Seimo daugumai ir Vyriausybei. Juk aukščiausioji valstybės „piramidės“ trijulė puikiai sutaria. Kitaip sakant, klusniai vykdo šios trijulės nario - Premjero - nurodymus. Kitaip ir būti negali. Nes, kaip pažymėjo politologas Algis Krupavičius, A.Brazauskas yra ledlaužis Lietuvos politikoje. Todėl nėra net reikalo kalbėti apie kažkokį ypatingą Prezidento vaidmenį, kuriant „turtingą ir saugią Lietuvą“, kaip buvo įtikinėjama per visus įmanomus žiniasklaidos kanalus prieš rinkimus. Ir ko tik nebuvo žadėta! Kiekvieną kalbą pretendentas pradėdavo žodžiais: kontroliuosiu, užtikrinsiu, reikalausiu ir t.t. Žemdirbiams žadėta pareikalauti peržiūrėti jau užbaigtus derybų skyrius su ES, išlaikyti Lietuvą „branduoline valstybe“. Visko nesuminėsi. O per 100 dienų nieko nepadaryta. Tiesa, su tuo nesutinka ištikimiausi Prezidento patarėjai. Antai patarėjas užsienio politikos klausimais A.Medalinskas, girdamas R.Pakso nuopelnus, tikino, kad tik Prezidento dėka, jam paskraidžius po Lietuvos provinciją, kaimiečiai balsavo referendume už narystę Europos Sąjungoje. Leista suprasti, kad be Prezidento pastangų nebūtume net pakviesti į ES ir NATO. Patarėjai aiškina, kad Prezidentas pasirašė 200 Seimo priimtų įstatymų ir nutarimų, net keturis iš jų išdrįso vetuoti. Nežinia, kuo čia džiaugtis. Juk tuos 200 įstatymų priėmė valdančioji dauguma, daugiausia savo klano ir artimųjų naudai. Tad koks čia nuopelnas, kuriuo būtų galima girtis? Antra vertus, kur dėsis nepasirašęs. Galima priminti, kad tą nelemtą Savivaldybių rinkimų įstatymo pataisą, kuria buvo padaryta net vienuolika konstitucinių pažeidimų, irgi pasirašė Prezidentas.


Susitikimas su kardinolu A.J.Bačkiu

Kaip praneša Tėvynės sąjungos – konservatorių frakcijos Seime spaudos tarnyba, birželio 5 dieną Vilniaus arkivyskupijos kurijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis priėmė Tėvynės sąjungos Prezidiumo narius Rasą Juknevičienę, Arvydą Vidžiūną, Artūrą Vazbį, pokalbyje taip pat dalyvavo Andrius Navickas. Jie pristatė Dešiniosios alternatyvos parengtos konservatyviosios politinės programos „Sėkmės Lietuva“ gaires ir teiravosi Bažnyčios požiūrio į aktualiausias visuomenės ir valstybės problemas.