Atnaujintas 2003 m. birželio 11 d.
Nr.45
(1149)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Istorijos vingiai
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis

Susitikimai
Laikas ir žmonės
Žvilgsniai
Proza
Atmintis
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Aną vasarą

Novelė

Šiandien Kaziuko paskutinė diena mokykloje. Gerai prisimena – pavasariu kvepėjo dirvonai, klykavo pempės, kai sesuo pirmą dieną atvedė jį į šią mokyklą. Šiandien už lango lygiai toks pat žydintis ir raibuliuojantis pavasaris kaip tada, ir štai po ketverių metų, gavęs baigimo pažymėjimą, jis paskutinį kartą peržengs savo mokyklos slenkstį.
Klasėje šį rytą jie sėdėjo tylūs, susimąstę, kai panelė mokytoja, lyg su liūdesiu akyse žvelgdama klasę, iš lėto tarė jiems atsisveikinimo žodžius: prašė neatsižadėti mokyklos suolo – siekti toliau mokslo, kuris atvers jiems akis ir protą į visa, kas gražu ir brangu mūsų žemėje. Ji ragino, kad neleistų išblėsti ir tėvynės meilės žiburėliui, kuris įsižiebė, ruseno ir brendo jų širdyse per ketverius metus, kaupiant žinias apie gimtąjį kraštą, jo grožį ir garbingą šalies praeitį. Kalbant mokytojos žvilgsnis bėgiojo po klasę nuo vieno veido prie kito, galbūt paskutinį kartą – tarsi norėdama sau atmintyje pasilikti ryškų kiekvieno mokinio prisiminimą.
Įteikusi mokyklos baigimo pažymėjimus, atsisveikindama spaudė jiems ranką, pridėdama kiekvienam po meilesnį žodį. Mokytoja dar juos palydėjo iki kiemo galo ir juokaudama prašė nepamiršti gyvenime savo pikčiurnos mokytojos. Kaziukas nedrąsiai pažvelgė jai į akis: jos buvo švelnios ir truputį liūdnos. Šiuo momentu nejautė jis didelio džiaugsmo. Bijodamas parodyti draugams ašarotas akis, nuskubėjo takučiu žemyn, Akmenos link, palikdamas mokyklos kieme savo mokytoją ir besiskirstantį draugų būrį.