Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Posėdžiavo Sinodo grupė

Kaunas. Gegužės 29 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos Sinodo grupė posėdžiavo Šeimos centre. Centro vadovas Arūnas Kučikas kaip pagrindinę susitikimo priežastį nurodė būtinybę Sinodo nariams geriau suvokti savo darbo prasmę ir aiškesnių veiklos gairių nustatymą. Ypatingas dėmesys skirtas Sinodo narių parapinės veiklos analizei, ji palyginta su Kristaus aplinkos mažuoju modeliu, kurio veikimas turi didelės reikšmės tikėjimo tiesų sklaidai visuomenėje. A. Kučikas siūlė pasijusti ne tik maldos žmonių sueiga, bet pirmiausia gerai organizuota Kristaus bendrija, nuosekliai ir metodiškai siekiančia užsibrėžtų tikslų. “Bendruomeniškumo jausmas ir gerai organizuota veikla tai esminiai parapijos darbo principai,”- sakė A. Kučikas. Sinodo grupių nariai, pasiskirstę grupėmis, mėgino pateikti savas parapinės veiklos sampratas, ieškojo novatoriškų jos formų, krypčių. Apibendrinus posėdžio rezultatus, išskirtos prioritetinės parapinės veiklos sritys – plėsti ir ugdyti tikinčiųjų bendruomenę, siekti tikėjimo tiesų geresnės sklaidos, pritraukti naujus narius, užtikrinti krikščioniškųjų vertybių perdavimą naujajai kartai. Visų dalyvių vieninga nuomone, yra labai naudinga periodiškai rengti panašaus pobūdžio posėdžius, kurie leistų įvertinti parapinės veiklos sėkmę, skatintų Sinodo narių kūrybiškumą ir bendruomeniškumą.

Giedrius KALNINIS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija