Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Arkivyskupas lankėsi kolonijoje

Gegužės 26-ąją Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-auklėjimo darbų kolonijoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius keturiolikai nepilnamečių suteikė Sutvirtinimo sakramentą.
Pasak Kauno nepilnamečių kolonijos direktoriaus Aleko Morozovo, arkivyskupas S. Tamkevičius čia apsilanko ne rečiau kaip kartą per metus. A. Morozovo nuomone, tokie susitikimai padeda nuteistiesiems pasirengti grįžti į gyvenimą laisvėje, suteikia socialinio bendravimo įgūdžių, ugdo dvasiškai.
Gegužės 22 dieną Pirmąją Komuniją dešimčiai nepilnamečių nuteistųjų suteikė Rumšiškių parapijos klebonas, kolonijos kapelionas kun. Virginijus Birjotas.
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-auklėjimo darbų kolonija - vienintelė Lietuvoje įstaiga, kurioje bausmę atlieka ir įsiteisėjant teismo nuosprendžio laukia nepilnamečiai. Dauguma jų yra iš asocialių, nedarnių šeimų, todėl jiems reikalingas ypatingas dėmesys ir pagalba reintegruojantis į visuomenę. Įstaigoje rengiami kultūros, sporto, religiniai renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, žiniasklaidos atstovais. Balandžio mėnesį kolonijoje buvo iškilmingai atidarytas sporto ir reabilitacijos centras, kurio statyba buvo finansuota iš valstybės biudžeto bei Nepilnamečių justicijos programą Lietuvoje finansuojančios Jungtinės Tautos.
Šiuo metu auklėjimo darbų kolonijoje yra 125 nuteistieji, tardymo izoliatoriuje - 91 kalinamasis.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija