Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Sekminių atlaidai

Vilnius. Birželio 6 dieną Vilniaus Kalvarijose prasidėjo ir tris dienas truko garsieji Sekminių atlaidai. Pirmoji atlaidų diena buvo skirta kunigams ir vienuoliams, antroji - vaikams ir jaunimui, o sekmadienį, pagrindinę atlaidų dieną, nuo Marijos Sopulingosios koplyčios Baltupiuose buvo einamas Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias, po to šalia Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios iškilmingas šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Sekminių atlaidai, pasak Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebono kun. Kęstučio Latožos, - didžiausia Vilniaus Kalvarijų šventė, turinti labai senas tradicijas. Šie atlaidai sutraukdavo po keliolika tūkstančių maldininkų, su maldomis ir giesmėmis buvo einamas pats ilgiausias Kryžiaus kelias Lietuvoje.
Pokario metais sovietinė valdžia visaip bandė panaikinti šią gražią ir prasmingą žmonių pamaldumo tradiciją. Buvo išsprogdintos beveik visos trisdešimt penkių Kryžiaus kelio stočių koplyčios. Pernai visos koplyčios baigtos atstatyti ir pašventintos.
Dabar maldininkai gali pasidžiaugti ne tik atgimusiomis Vilniaus Kalvarijomis, bet ir sugrįžusiu Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios relikvijoriumi. 1960 metais dingęs ir pernai atsiradęs relikvijorius su Šventojo Kryžiaus medžio dalele, šių metų gegužės 4 dieną, lydimas iškilmingos procesijos nuo Vilniaus Arkikatedros, buvo įneštas į šiuos maldos namus Vilniaus Kalvarijose.
Sekmadienio popietę pažintinę kelionę Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus keliu surengė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija