Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Šventinės procesijos akimirka

Minint bažnyčios pašventinimą

Renavas. Šv. Izidoriaus bažnyčioje kasmet gegužės mėnesį švenčiami atlaidai. Šiais metais minimas šios bažnyčios pašventinimo 70 metų jubiliejus. Šv. Mišias aukojo kun. Brunas Bogužas, kuris renaviškiams yra tarnavęs ketverius metus. Tik kunigas Petras Mitkus užsibuvo ilgėliau – vienuolika metų. Kun. P.Mitkus buvo didelis menininkas: bažnyčios skliautuose ištapė paveikslus, sutvarkė šventorių. Man teko didelė garbė patarnauti šiems kunigams per šv. Mišias. Šiuo metu išmintingai ir sumaniai dirba kun. Vytautas Vaidila, kuris sėkmingai tęsia pradėtus kun. Rimanto Gudlinkio bažnyčios vidaus restauravimo darbus.
Šv. Izidorius Artojas gimė 1070 metais Madride, Ispanijoje. Visą gyvenimą Izidorius tarnavo pas ūkininkus ir dirbo žemę, kartu pasižymėdamas šventu gyvenimu ir artimo meilės darbais. Mirė 1130 metais. Popiežius Grigalius XV 1692 metais jį paskelbė šventuoju. Šv. Izidorius yra Madrido miesto ir visų žemdirbių globėjas.
Po šv. Mišių kultūros namuose vyko popietė, kurią nuoširdžiai organizavo ir jai vadovavo A. ir I.Barkauskai.

Izidorius MITKUS
Autoriaus nuotrauka

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija