Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Tarp pasaulio tautų apaštalaujantis Popiežius

Popiežius Jonas Paulius II sveikina tūkstančius maldininkų

Įspūdinga kelionių statistika

Be jokios abejonės, popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės yra kartu su rekordiniu skaičiumi paskelbtų Bažnyčios palaimintųjų ir šventųjų ryškiausias jo pontifikato bruožas. Tai, kad 25-aisiais buvimo šv.Petro soste metais, nepaisant senyvo amžiaus ir silpnokos sveikatos, Šventasis Tėvas įvykdė 100-ąjį vizitą į užsienio šalį, trečią kartą birželio pradžioje aplankydamas buvusio totalitarinio režimo ir karinių konfliktų iškankintą bei jo padrąsinimų ypač reikalingą katalikiškąją kroatų tautą, šio dvigubo jubiliejaus prasmė dar labiau sustiprėjo.