Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Neapleidžiama ir religinė savišvieta

Kun. Virginijus Palionis turi apie ką pasikalbėti
su Vaitimėnų parapijos žmonėmis

Mūsų nuošalią Tauragės rajono (Šilalės dekanatas) Vaitimėnų parapiją jau nebe pirmus metus aptarnauja iš Šilalės atvažiuojantis kunigas Virginijus Palionis. Jis nuoširdžiai rūpinasi mūsų bažnyčia ir parapijiečiais. Ypač šis jaunas, visuomet maloniai nusiteikęs kunigas stengiasi patraukti bažnyčion jaunimą ir vaikus. Kun. V.Palionio dėka čia gražiai praeina visos iškilmingesnės šventės bei atlaidai.
Šilališkių kunigas rūpinasi ir vaitimėniškių religine savišvieta. Jis mums dažnai atveža katalikiško laikraščio „XXI amžius“ numerių, o vaikams – „Kregždutę“. Iki tol beveik nieko nežinojome apie „XXI amžių“. Nusipirkę laikraštį iš savo kunigo, juo dalijamės su tais, kurie neišgali nusipirkti. O vaikai džiaugiasi „Kregždute“. Kun. V.Palionio paskatinti katalikiškai šviestis, jau ir patys ketiname užsiprenumeruoti „XXI amžių“, o vaikams - „Kregždutę“.

Vaitimėnų parapijiečiai
Vaitimėnai, Tauragės rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija