Atnaujintas 2003 m. birželio 18 d.
Nr.47
(1151)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žiniasklaida
Atmintis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Keturios dienos - žemaičių žemėj
Paminėtas poetas Vytautas Mačernis

Paskutinioji Vytauto Mačernio nuotrauka. 1942 metai

Jis žuvo vos 24-erių tesulaukęs, 1944-aisiais. Į Vakarus traukėsi frontas. Ties Seda vyko įnirtingi mūšiai, fakelu liepsnojo Vytauto mokykla – Sedos progimnazija, o lemtinga skeveldra Žemaičių Kalvarijoje kliudė jaunąjį poetą – Vytautą Mačernį, skubėjusį trauktis į Vakarus. Žuvo talentingas, europietiško mąstymo kūrėjas.
Birželio 5-ąją, jo gimtadienį, kasmet mini Žemaitija, vis ieškodama naujesnių formų. Šiemet, birželio 5-8 dienomis, vyko Muzikos ir poezijos festivalis, skleisdamas V.Mačernio posmus ir muzikos garsus per Žemaitiją. Iš Šarnelės į Sedą, Telšius, Plungės Oginskio rūmus, į Mažeikių rajone esantį Renavo dvarą. Eiles skaitė aktoriai Virginija Kochanskytė, Rūta Staliliūnaitė, Petras Venslovas, Ramutis Rimeikis, skambėjo Juditos Leitaitės, Sabinos Martinaitytės, Deivido Staponkos, Andriaus Rubežiaus atliekamos dainos, žaidė Petro Vyšniausko saksofonas, Skirmanto Sasnausko dūdmaišis, didingose Renė ir Oginskių salėse iškiliai skambėjo fortepijono garsai (atlikėjai A.Juozauskaitė, V.Blažienė, A.Vasiliauskas, A.Eitmanavičiūtė). M.K.Čiurlionio, J.Gruodžio, K.Kavecko, V.Klovos, V.Kuprevičiaus ir kitų kompozitorių tauri muzika liejosi su mąstymą žadinančia V.Mačernio lyrika.
„Vizijos“ – tai ne tik poezija. Tai gilus filosofinis būties apmąstymas, kurio kulminacija: vidurvasaris, sekmadienio vidudienis, šventų Mišių auka. Visi bažnyčioje. Namuose tik senolė ir vaikaitis. Jie prie balto stalo, ant kurio maldaknygė ir lauko gėlių puokštė. Iškili darna ir praskriejantis negandos paukščio šešėlis… gėrio ir blogio sandūra… Įamžintos akmenyje visos septynios vizijos. Šarnelės mokyklos vieta. Čia pirmosios vizijos akmuo, pasodinti septyni ąžuolėliai. Atsiveria platus horizontas. Autorės V.Kochanskytės skaitomos eilės verčia širdimi klausyti ir išgyventi.
II vizijos akmuo Šarnelės piliakalnyje, kur buvo jaunimo pasilinksminimų vieta, kur buvo keliamos vėliavos, grojo orkestras, vyko palydėtuvės į kariuomenę. Trečiasis akmuo – prie Mileikos ežero, „kur giedras lyg vienakio milžino akis…“ prie Mačernių sodybos – IV vizijos akmuo – „Didžiajam kambariui prie stalo…“ atminti. Aktorės skaitomi posmai, Mažeikių etnografinio ansamblio „Alksna“ dainuojamos dainos ir ošiantys medžiai milžinai verčia galvoti apie žmogaus vietą besikeičiančių kartų grandinėje, apie tas fundamentalias vertybes, kurias perduoda senolė. Akmenyje skaitai: „senelis Kazimieras, tėvas Vladislovas, motina Elžbieta, septynių vaikų vardai. Tačiau sodybos kieme vežimėlyje krykščia giminės tąsa – mažoji Karolina. Kokias moralines vertybes ji perims?
Mes vėl keliaujame į aukščiausią kaimo vietą – Girios kalną, kur augo pats aukščiausias kaimo medis, o į jį įlipęs Vytautas stengėsi aprėpti ne tik savo gimtinę, bet ir „gretimų bažnyčių bokštus, kurie atrodė dieviškai balti“, ir slėpingus tolius, kurie traukė…
VI, VII vizijos ir jų akmenys suskamba miestų grindiniais, netektimi. „Senolė mirė…“ Ji nusinešė tikėjimą, darbštumą, sąžiningumą – tą palaimingą dvasios būseną, kurios klykianti civilizacija nepajėgia užpildyti.
Ir štai, išvaikščioję keleto kilometro apmąstymų kelią, mes – Žvyrinėlio kalnelyje, kur palaidotas V.Mačernis. Aktorė paskaitė jo eilėraštį „Kristui“, moksleiviai dėjo gėles, o vizijų akmenų statytojai, iniciatoriai – devyniadešimtmetis Konstantinas Bružas, Sedos vidurinės mokyklos direktorė Genovaitė Gricienė – sakė, kad „Šarnelę reikia klausyti, jausti“. Jie prisiminė ir kitus „vizijų įkūnytojus akmenyje“ – kunigą Saulių Katkų, išėjusį Amžinybėn skulptorių Raštikį ir kitus, kurie be rėmėjų ir dotacijų savom jėgom tempė akmenis, sodino ąžuolus, tiesė takelius, laiptelius, tiltelius, kad šiandien jais galėtų vingiuoti ekskursantų vorelės, organiškai susiliedamos su nuostabiąja Žemaitijos gamta, su V.Mačernio nemirštančia lyrika.

Leonora ČEPIENĖ
Šarnelė-Seda-
Telšiai-Plungė-Mažeikiai

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija