Atnaujintas 2003 m. birželio 18 d.
Nr.47
(1151)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žiniasklaida
Atmintis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Gedulo ir vilties dieną - teisingesnio gyvenimo siekis

Į Lukiškių aikštę atėjo žmonės, patyrę Sibiro siaubą

Kaip ir kasmet, atgavus nepriklausomybę, birželio 14 dieną Lietuva iškėlė vėliavas su juodu kaspinu. 1941 metais tą dieną prasidėjo masiniai trėmimai. Ir dabar kasmet birželio 14-ąją mes minime Gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dieną, pagerbiame tragiškas netektis ir pasipriešinimą.
Gedulo ir vilties dienos iškilmės prasidėjo sostinės Nepriklausomybės aikštėje - čia buvo iškeltos valstybės vėliavos su gedulo juostomis. Po to minėjimas tęsėsi šalia Lukiškių aikštės, prie kuklaus paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams.
Susirinko žmonės, patys patyrę Sibiro siaubą, jų vaikai ir vaikaičiai, atėjo tie, kurių širdys atviros kitų žmonių kančiai, kuriems šventa yra kovotojų už Lietuvos laisvę auka.
Į minėjimą atvyko Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Seimo nariai.