Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Išlaikyti tautos gyvybę
Ką svarstė Pasaulio lietuvių bendruomenės XI Seimas?

Išrinktos naujos Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos nariai

Nuskambėjus paskutiniesiems Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ akordams, liepos 7-ąją LR Seimo rūmuose prasidėjo Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) XI Seimas, intensyviai dirbęs iki liepos 11-osios. Per keturias dienas įvyko septyniolika šios sesijos posėdžių, per kuriuos aptarti svarbiausi darbai, aktualijos, priimta daug rezoliucijų, išrinkta nauja valdyba, Kontrolės komisija, Garbės teismas. Į XI Seimą atvyko 132 delegatai iš 35 pasaulio šalių. Seimo trečiųjų rūmų Konferencijų salė buvo pilnutėlė.
Priminsime, jog po pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius bandyta vienyti 1932 metais. Tuomet Kaune buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti. Po trejų metų laikinojoje sostinėje įvyko Pirmasis pasaulio lietuvių kongresas. 1937 metais Kaune pradėtas leisti „Pasaulio lietuvis“.


Sugrįžimas į kančių prisiminimus

Kasmet pirmą šeštadienį po birželio 14-osios – Gedulo ir Vilties dienos – Rumšiškėse vyksta tradicinis politinių kalinių, kalėjusių Kolymoje, suvažiavimas. Šiais metais – jau 15-ą kartą. Atvykstame su savo vaikais ir vaikaičiais. Reikia, kad visi žinotų mūsų tautos kančių istoriją, kurią išgyveno tėvai, seneliai, artimieji. Dr. Jonas Basanavičius yra pasakęs: „Tauta, pamiršusi savo praeitį, yra be ateities“.