Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

1932-1933 metų badas Ukrainoje
70-osios tragedijos metinės

Paminklinis akmuo 1932-1933 metų badmečio aukoms Kijeve

Pratarmė

XX amžiuje Ukraina patyrė tris sunkiausius laikotarpius – 1921-1923-iaisiais, 1932-1933-iaisiais, 1946-1947-aisiais, tačiau antrasis buvo masiškiausias ir labai žiaurus.
2002 ir 2003 metais kovo ir lapkričio mėnesiais Ukraina - ir pasaulio ukrainiečiai – savo širdies atmintimi praeityje. Prieš 70 metų, išsiplėtus totalitarinei sistemai, kurios valdžion pateko ir mūsų protėvių žemė, žiauraus eksperimento metu buvo paaukota milijonų žmonių, gyvenančių Ukrainoje, gyvybės. Pagal istorikų apskaičiavimus, dėl sovietų valdžios įvykdytų akcijų nuo bado Ukrainoje žuvo septyni-dešimt milijonų žmonių. Ukraina prarado apie 25 proc. savo gyventojų, kasdien 25 tūkst. žmonių, 1000 – kas valandą, 17 – kas minutę.
Dauguma jų buvo tokie pat, kaip ir mes, turėjo šeimas, tikslus, norėjo gyventi, kurti savo valstybę ir būti geresni, laimingesni. Dantė savo “Dieviškojoje komedijoje” virš įėjimo į pragarą pateikia užrašą: “Praraskite viltį kiekvienas, čionai įeinantis”. Taip buvo pasielgta su Ukrainos žmonėmis - iš jų buvo atimtos ir viltys, ir gyvenimai.