Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Keliai, vedantys į Šiaurės Skalvą

Vytenis ir Junona Almonaičiai bei Robertas Keturakis knygos pristatyme

Neseniai knygynuose pasirodė nauja istoriko, VDU dėstytojo Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės knyga „Šiaurės Skalva. Keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“, kurią autoriai dedikavo keliautojui Sauliui Griciui atminti. Nors knygos sudarymas atitinka kelionių žinyno formą, ji yra skirta visiems besidomintiems Lietuvos istorija ir kultūros paveldu. Tai netradiciškai išsamaus turinio knyga, kurioje gausu istorinių žinių apie Mažosios Lietuvos etnokultūrinės srities dalį – Šiaurės Skalvos regioną. Žinyne aptariama krašto gamta, istorija, būdingiausi kultūros bruožai, istorijos ir kultūros paminklai.


Knyga apie Vilniaus bernardinų bažnyčią

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje vyksta intensyvus dvasinis ir kultūrinis gyvenimas. Tiems, kurie per Lietuvos televiziją matė šiemetę Velykų misteriją, transliuotą iš šios bažnyčios, matymo erdvę padės praplėsti ką tik išėjusi knyga „Vilniaus bernardinų bažnyčia“, gausiai iliustruota nuotraukomis iš Lietuvos dailės ir Nacionalinio muziejų, Kultūros paminklų paveldo archyvo fototekos, pranciškonų bei asmeninių archyvų. Tekstą parašė menotyrininkė Rūta Janonienė. Redaktorius ir įvadinio straipsnio autorius – brolis Julius Sasnauskas, OFM. Jis pastebi, kad Bernardinų bažnyčia stovi ypatingoje vietoje. Čia pat Vilnelė, Sereikiškių parkas, Adomo Mickevičiaus skverelis, kur 1987 metais įvyko pirmasis laisvės mitingas, čia pat sesuo Šv. Ona. Tačiau „viduje dar daugiau polėkio ir žaismės, nors pranciškoniškai paprasta, rimta, nesaldu. Viskas, matyt, dėl pačių bernardinų, kūrusių bei globojusių tą vietą. Elgetautojų, atgailautojų ordinas, o vis tiek niekad neslėpė, kad moka mylėti grožį, laisvę, gyvenimą“.


Gyvenimo fragmentai

Utenos kraštotyros muziejuje visuomenei pristatyta muziejaus pastangomis išleista šio muziejaus įkūrėjo Antano Namiko knyga “Gyvenimo fragmentai”. Spaudai leidinį parengė muziejininkai Balys Juodzevičius ir Milda Skaisgirienė.
Renginyje dalyvavo A.Namiko dukra Nijolė Pilipavičienė, sūnus Rimvydas Namikas, sesers Veronikos sūnus Antanas Baliūnas ir kiti giminaičiai, Utenos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Panavas, Kultūros skyriaus atstovai, Užpalių krašto žmonės. Pasakojimus bei atsiminimus apie Utenos kraštotyros muziejaus įsteigėją A.Namiką pagyvino Užpalių jaunųjų kanklininkių ansamblio “Pasagėlė” (vadovė Asta Motuzienė) atliekamos liaudies dainos.