Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telkimės ir dirbkime

Mūsų karta gyvena kunkuliuojančių įvykių verpetuose. Mes esame J.Basanavičiaus, V.Kudirkos, A.Smetonos, M.Reinio, J.Žemaičio, R.Kalantos, N.Sadūnaitės, Kovo 11-osios, Sausio 13-osios, V.Sakalausko, G.Žagūnio, T.Šerno, L.Asanavičiūtės ir daugybės didžiavyrių veiksmų, darbų ir kitų įvykių liudytojai ir dalyviai.
Mes mename prieškarinės duonos skonį, nerakinamą būstą, fašizmo terorą, holokaustą ir komunistinio genocido penkiasdešimtmetį, per kurį netekta trečdalio tautos ir patirta apie 278 milijardų JAV dolerių materialinių nuostolių, kovą prieš pavergėjus ir kolaborantų tarnystę okupantams.


Kada pradėsime stabdyti nusikalstamumą?

Mūsų visuomenėje jau seniai klesti nusikalstamumas, korupcija, nusikaltėlių nebaudžiamumas, o visi svarstymai, aptarimai apie kovą prieš šiuos neigiamus reiškinius yra neefektyvūs. Apie tai rašo spauda, rodo televizija, pranešama per radiją. Jei tai visiems žinoma – tai teisėtai kyla klausimas: kodėl blogis plinta? Kam tai naudinga?! Jau baigiasi gyventojų kantrybė, prasidėjo savigynos organizavimas, smurtiniai susidorojimai.


Dėl knygos „Žali“
Atsakymas mons. A.Svarinskui

Jūs esate teisus – tik Lietuvos teismai gali apkaltinti ir priteisti padarytą moralinę žalą. Atsakymai į jūsų klausimus yra paprasti:
1. Knyga buvo išleista leidyklos „Tyto alba“ iniciatyva. Bet kuris autorius (nebūtinai - M.Ivaškevičius), parašęs knygą, kreipiasi į leidyklą. Leidykla, įvertinusi rankraštį, sudariusi sutartį, kad apsiima išleisti knygą, savo iniciatyva ieško lėšų bei paramos ir knygą leidžia savo rizika, arba liepia autoriui pasiieškoti rėmėjų. Šiuo atveju leidykla kreipėsi į Kultūros ir sporto rėmimo fondą.